Sida – HUMASIEN (Avdelningen för Asien, Nordafrika och Humanitärt bistånd), Afghanistan-enheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) är en statlig myndighet som på uppdrag av regeringen arbetar för att minska fattigdomen i världen. Avdelningen HUMASIEN ansvarar för utvecklingssamarbetet med länder i Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt för Sidas humanitära bistånd.

Utvecklingssamarbetet med Afghanistan bedrivs dels på ambassaden i Kabul, dels på Afghanistanenheten i Stockholm där det arbetar ett tiotal personer. Utvecklingssamarbetet med Afghanistan, som omfattar cirka 700 miljoner kronor per år, styrs av en strategi som regeringen beslutat om, med utgångspunkt i Afghanistans prioriteringar och utvecklingsbehov. Sverige arbetar inom flera sektorer så som demokratisering, mänskliga rättigheter, privatsektorutveckling, landsbygdsutveckling, sysselsättning, stöd till civila samhället och utbildning. Ett särskilt fokus på kvinnor och flickor genomsyrar alla områden, liksom ett konfliktperspektiv.

Vad innebär praktiken?

När du praktiserar hos oss kommer du att få bistå en eller flera handläggare i deras dagliga arbetsuppgifter. Det kan handla om beredning av nya insatser, uppföljning av inkomna rapporter, intern rapportering, möten med partners eller upphandlingar. Du kan också få bistå i analysen av exempelvis fattigdom eller inkluderande ekonomisk tillväxt, eller i informationsaktiviteter.

Under praktikperioden kommer du att få ta självständigt ansvar för en eller flera större arbetsuppgifter, beroende på intresse och färdigheter. Du kommer också att ansvara för praktiska förberedelser och uppföljning av enhetens möten och planeringsdagar.

Att praktisera på Sida innebär också goda möjligheter att delta i olika seminarier och föreläsningar som arrangeras i myndighetens lokaler.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Högskolestudier på mastersnivå med inriktning mot utvecklingsfrågor inom exempelvis nationalekonomi, statskunskap, landsbygdsutveckling, globala studier, antropologi, eller samhällsplanering eller liknande.

– Mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utvecklingsfrågor, resor/vistelser i utvecklingsländer och/eller konfliktländer.

– Kunskap om jämställdhetsfrågor och freds- och konfliktfrågor.

Övrig information

Vi ser gärna manliga sökande.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser