Scouterna – Utvecklingsavdelningen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.scouterna.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Scouterna ger över 63 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Scouterna samlar unga som vill utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har en plats. I Scouterna är alla lika mycket värda. Scouterna är en av världens största ungdomsrörelser

Vad innebär praktiken?

Praktiken kommer innehålla kvalificerade uppgifter som är vanligt förekommande på en ideell organisation, främst kopplat till den internationella verksamheten. Du som gör praktik på Scouterna kommer ingå i arbetslaget på utvecklingsavdelningen och arbeta närmast den Internationella sekreteraren. Praktiken kommer ha fokus på ett av två nedanstående områden:

Globala utvecklingssamarbeten och partnerskap:
– Stötta upp projektledning av Scouternas utvecklingssamarbete med scout- och guideorganisationer i Rwanda, Burundi och Demokratiska Republiken Kongo.
– Delta i uppföljningsresor till regionen, få erfarenhet av fältarbete och hur vi säkerställer att partnerskapet sker på jämbördig grund.
– Delta på konferens om globala utvecklingssamarbeten och partnerskap i Europa.

Metodutveckling och utbildning i Sverige:
– Metodutveckling och pilottestning av aktiviteter på temat global hållbar utveckling med utgångspunkt i de globala hållbarhetmålen (Agenda 2030) gentemot målgruppen ålder 15-18 år.
– Planering och genomförande av deltagande på Almedalen
– Planera genomförande av utbildningsinsatser på det nationella sommarlägret Jamboree17.

För båda kommer följande arbetsuppgifter förekomma:
– Planera och genomföra möten med ideella grupper. Här lär du om workshopmetoder och hur du som anställd kan leda ideella grupper.
– Kommunikationsarbete; synliggöra och marknadsföra internationella upplevelser för medlemmarna. Du får praktiska verktyg för hur du kommunicerar värdet i engagemanget.
– Projekthandläggning i relation till givare (främst Forum Syd) ex genom att skriva rapporter och underlag för beslut. Du lär dig vad SMARTa mål innebär, vad RBA och LFA betyder, essentiellt för alla som vill arbeta med globala utvecklingsfrågor.
– Insamlingsarbete tillsammans med Magdalena Jennstål, insamlingsansvarig på Scouterna. Kompetens som efterfrågas av fler och fler organisationer.
– Strategiimplementering och utveckling av verksamheten utifrån av årsmötet fastslagen verksamhetsplan.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Du som söker bör vara:
– Självgående och kunna ta egna initiativ, lätt för att gå från idé till handling
– Social och ha lätt för att samarbeta med olika människor
– Kunna kommunicera bra på svenska och engelska
– Ha inom ramen för utbildningen fokuserat på frågor som kan kopplas till praktikens innehåll såsom Agenda 2030/de globala hållbarhetsmålen, genus och jämställdhet, miljö och klimat, mänskliga rättigheter, Afrika/östafrika-kompetens, fredsbyggande, interkulturella möten och ungdomsinflytande.
– God vän med teknik och datorer i allmänhet, men behöver inte vara värsta snillet.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Att kunna kommunicera på franska och/eller erfarenhet av att vara i Rwanda, Burundi eller Demokratiska Republiken Kongo (gäller fokusområdet globala utvecklingssamarbeten och partnerskap)
– Bakgrund inom Scoutrörelsen eller annan ideell organisation
– Ha deltagit i utbyten utomlands inom ramen för någon annan ungdomsorganisation eller studier utomlands.

Övrig information

Praktiken genomförs på Scouternas rikskansli i Örnsberg i Stockholm. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma, då täcker Scouterna de omkostnader som uppkommer i samband med resan.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser