PeaceWorks Sweden – Chefsassistent (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

PeaceWorks är en medlemsstyrd ungdomsorganisation för fred vars vision är en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborgare. Vi eftersträvar ett samhälle kännetecknat av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. Organisationens mål är att bidra till en stärkt organisering i de civilsamhällen där vi är verksamma, där ungdomars demokratiska inflytande, förmåga till kritisk självreflektion och kännedom om sina rättigheter har ökat. I detta samhälle ska all typ av våld minska. PeaceWorks fem fokusområden är:

– antirasism
– feminism
– global rättvisa
– ickevåld
– ungas organisering

Vi har tre kontor; i Malmö, Stockholm och Bogotá. Totalt arbetar 10 personer på PeaceWorks och varje kontor har två-fyra praktikanter per termin.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen som chefsassistent innebär att du arbetar tillsammans med kanslichefen på PeaceWorks. Du får som praktikant bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av följande:

– Stötta och genomföra aktiviteter med Peaceworks fredsföreningar i Stockholmsområdet
– Utföra enklare analysarbete inför bidragsansökningar
– Hjälpa till med att skriva bidragsansökningar
– Utforma och hålla workshops inom PeaceWorks fem tematiska områden
– Hjälpa till att planera nya satsningar inom Peaceworks
– Hjälpa till att utföra och marknadsföra aktiviteter
– Vara behjälplig med administrativa sysslor

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Praktiken kräver att du tycker om att ta eget ansvar och initiativ. Att du är duktig på att planera och att du trivs med socialt såväl som administrativt arbete. Du delar PeaceWorks värderingar och har studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet av internationellt samarbete/utvecklingsfrågor/kommunikation.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Indesign, Photoshop, social medier och wordpress.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser