Fonden för mänskliga rättigheter (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.humanrights.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och politiskt obunden stiftelse, vars verksamhet syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta gör vi genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. Våra främsta fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och upprättelse för mr-kränkningar (övergångsrättvisa), både i Sverige och utomlands. MR-Fondens kansli ligger i centrala Stockholm där du som praktikant kommer att vara placerad.

Vad innebär praktiken?

I arbetsuppgifterna som praktikant ingår att delta i olika gransknings-, informations- och påverkansinsatser och generellt vara behjälplig i de projekt och kampanjer som MR-Fonden för tillfället arbetar med. De främsta arbetsuppgifterna under våren kommer vara att delta i arbetet inom övergångsrättvisa (transitional justice) med bland annat framtagandet av en tematisk skrift, anordnande av seminarier och påverkansmöten samt arbete med det svenska nätverket för övergångsrättvisa. Andra möjliga arbetsuppgifter är research och underlag till vårt internationella arbete, framtagande av underlag till debattartiklar samt ansvar för uppdateringar av hemsidan och sociala medier.

MR-fonden samarbetar mycket med andra stora aktörer inom folkrätt och mänskliga rättigheter såväl statliga aktörer som civilsamhällesorganisationer. Som praktikant ges du möjlighet att representera MR-Fonden vid olika möten och seminarier med dessa aktörer. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där du får en god inblick i det nationella och det internationella arbetet som sker inom en människorättsorganisation.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

MR-Fonden erbjuder en praktikplats för dig som är student och är i slutet av dina studier eller som nyligen har avslutat dina universitets- eller högskolestudier. Vi söker dig som har studerat mänskliga rättigheter, juridik med fokus på folkrätt eller ett annat ämne med relevant inriktning.

– God kunskap om mänskliga rättigheter och folkrätt
– Vana att självständigt sammanställa information och skriva rapporter
– God förmåga att obehindrat uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
– Erfarenhet av att arbeta med kommunikation, WordPress och grafiska verktyg som Indesign samt använda sociala medier

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet från ideellt engagemang och civilsamhällesorganisationer
– Förmåga att skapa kontakt och nätverka med andra organisationer
– Särskild kunskap kring övergångsrättvisa och närliggande områden
– Särskild kunskap om mänskliga rättigheter inom ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
– Internationell erfarenhet inom MR/biståndsfrågor, folkrätt eller andra närliggande områden
– Ytterligare språk, särskilt spanska

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser