FUF i Lund: Näringslivets genomförande av Agenda 2030

16 november, 2016 - kl. 19:00 till 20:30

De Globala målen för hållbar utveckling är en universell agenda med 17 mål och 169 delmål som skall uppnås innan år 2030. FN:s 193 medlemsländer ska bland annat utrota den extrema fattigdomen, uppnå jämställda och inkluderande samhällen och bekämpa klimatförändringarna. På en global handels- och arbetsmarknad ställs allt högre krav på näringslivets engagemang. Företags investeringar spelar en avgörande roll för genomförandet av Agenda 2030. Hur kan näringslivet samverka med ideella och fackliga organisationer för att främja arbetstagarnas, och i synnerhet kvinnors villkor på den globala marknaden? Och hur kan företagen jobba för att skapa hållbara produktions- och konsumtionssystem?

FUF Pop-Up Lund, UPF Lund och Lunds FN-förening bjuder in till ett panelsamtal om näringslivets genomförande av Agenda 2030, med fokus på mål 5 om jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt, och mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Medverkande:

Maria Borelius, f.d. vd Hand-in-Hand

Maria Borelius, f.d. vd Hand-in-Hand

 

 

 

 

 

 

Ann-Sofie Gunnarsson, global kommunikationschef för IKEA of Swedens satsning Next Generation Social Entrepreneur

Ann-Sofie Gunnarsson, global kommunikationschef för IKEA of Swedens satsning Next Generation Social Entrepreneur

 

 

 

 

 

 

 

Mats Svensson, internationell sekreterare IF Metall

Mats Svensson, internationell sekreterare IF Metall

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Rodhe, universitetslektor och forskare Internationella Miljöinstitutet i Lund

Håkan Rodhe, universitetslektor och forskare Internationella Miljöinstitutet i Lund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalet modereras av Thomas Frostberg, journalist och redaktör för DN Global utveckling. Foto: Jenny Leyman

Samtalet modereras av Thomas Frostberg, journalist och redaktör för DN Global utveckling. Foto: Jenny Leyman

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄR? Onsdag den 16 november kl. 19.00 -20.30
VAR? Athen – AF-Borgen, Sandgatan 2, Lund
HUR? Begränsat antal platser: ca 300. Först till kvarn gäller så kom i tid!

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Vi bjuder på dryck och tilltugg. Varmt välkomna!

 


The Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the 2030 Agenda, is a set of 17 ”Global Goals” and 169 targets to be achieved universally by 2030. The UN’s 193 member states are to eradicate poverty, achieve equal and sustainable societies and combat climate change, among other things. In this context there are increasing demands on the private sector to take responsibility and engage in the implementation of the SDGs. On a global labor and trade market, private investment can both advance and counteract efforts for sustainable development.

How can the private sector cooperate with NGOs and trade unions to improve conditions for workers, particularly women, in the global market? And how can private firms promote sustainable production and consumption? 

The Swedish Development Forum (FUF), the Association of Foreign Affairs Lund (UPF Lund) and the Lund chapter of UNA Sweden (Lunds FN-förening) invite you to a panel discussion on issues concerning private sector implementation of the SDGs. The discussion will focus in particular on SDG 5; gender equality and the economic empowerment of women, and SDG 8; decent work and economic growth.

Panelists:
• Maria Borelius, former CEO of Hand-in-Hand International
• Ann-Sofie Gunnarsson, Communication Manager for Next Generation Social Entrepreneurs at IKEA of Sweden
• Mats Svensson, International Secretary at IF Metall
• Håkan Rodhe, Lector and researcher at The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) at Lund University

The panel discussion will be moderated by Thomas Frostberg, journalist and editor för Dagens Nyheter’s Global Development Initiative.

WHEN? Wednesday the 16th of November, 19.00-20.30.
WHERE? Athen, AF-Borgen, Sandgatan 2, Lund
HOW? Free entrance. Limited number of seats (approximately 300). Be on time!

We serve drinks and snacks! Welcome!

Dela det här:
Publicerat i Kalender