Film & referat: Anders Kompass – visselblåsaren i FN

Den första december gästade Anders Kompass, f.d. chef inom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FUF-fåtöljen. Kompass blev anklagad för tjänstefel när han 2014 lämnade vidare en rapport till franska myndigheter som visade att FN-soldater utförde sexuella övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken. Frankrike agerade kraftfullt på anklagelserna och Kompass förtydligar att han inte ser sig själv som en visselblåsare eftersom han anser att han enbart gjorde sitt jobb. Det är för honom fortsatt oklart varför FN handlade som de gjorde.

Anders Kompass inleder samtalet med att berätta att han efter att ha lämnat sitt arbete på Förenta Nationerna (FN) är tillbaka på Utrikesdepartementet (UD) i Sverige. På UD ska han arbeta med uppdraget att se på vilket sätt som Sverige kan intensifiera sitt samarbete med Latinamerika. Kompass berättar vidare att det var just i Latinamerika som han började arbeta med internationellt utvecklingsarbete i slutet av 70-talet. Det var en utbytesresa från Uppsala Universitet till Guatemala som var starten på den långa period som han skulle komma att spendera i regionen. Politiska oroligheter utbröt och Kompass valde att stanna kvar för att arbeta för mänskliga rättigheter med olika biståndsorganisationer. Efter Guatemala började han arbeta för en biståndsorganisation i El Salvador, därefter blev han placerad på Sveriges ambassad i Mexiko och slutligen blev han rekryterad till FN:s Good Offices som skulle hjälpa till i fredsavtalen i El Salvador under 90-talet. Detta blev Kompass första anställning inom FN. Kompass förklarar att det var hans erfarenhet från just fältet som gav honom en stor fördel när han senare började jobba inom FN:s verksamhet och poängterar att unga människor som är intresserade av utvecklingsarbete alltid bör börja arbeta på fältet, för att träffa människor och genom detta förstå och lära sig hur saker fungerar på plats, inte från skrivbordet.

Referat av Katarina Hajdu

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer