Seminarium 7/2: Agenda 2030 – biståndets roll

7 februari, 2017 - kl. 18:00 till 19:30

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. För det internationella arbetet ansvarar Utrikesdepartementet. Biståndsmyndigheten Sida har av UD tilldelats den viktiga uppgiften att ta in de Globala målen i det svenska biståndet, men också att arbeta katalytiskt för att få med olika samhällsaktörer i Agenda 2030-arbetet. Till nästa samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Lennart Båge, vikarierande generaldirektör för Sida, för att berätta mer om detta.

Vilken är Sidas roll i Sveriges arbete med Agenda 2030? Hur påverkar agendan det praktiska biståndsarbetet? Hur relaterar Sidas arbete till regeringens nya policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet och de biståndspolitiska prioriteringarna? Hur arbetar Sida för att öka engagemanget hos svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten i arbetet med Agenda 2030?

Efter en inledning av Lennart Båge ställer Lennart Wohlgemuth och Anna Sjöberg Tibblin (FUF) frågor. Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

När: Tisdag 7 februari kl. 18.00-19.30
Var: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
Hur: Anmäl dig HÄR
(OBS! Då antalet platser är begränsat uppskattar vi om enbart de som med säkerhet vet att de kommer att komma anmäler sig. Anmäler du dig och får förhinder – meddela oss på fuf@fuf.se asap så att vi har möjlighet att ge annars outnyttjade platser till folk på väntelistan).

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Varmt välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender