Referat FUF–fåtölj 23/2: Kvinnor vid förhandlingsbordet

Camilla Riesenfeld, projektledare för det kvinnliga medlingsnätverket i Sverige, berättar att medlingsnätverket, som idag består av nio kvinnor med olika erfarenhet och bakgrunder, startades upp av Folke Bernadotteakademin (FBA) på uppdrag av regeringen. Det svenska nätverket ingår också i ett bredare nordiskt medlingsnätverk, som samlar flertalet kvinnor från alla de nordiska länderna.

Nätverket startades eftersom tidigare erfarenhet och forskning visar att fredsprocesser där kvinnor och civilsamhället inkluderas ökar chansen att uppnå hållbar fred. Nätverket har som målsättning att öka antalet kvinnor i medlingsprocesser, samt att öka antalet kvinnor från konfliktdrabbade länder i fredsförhandlingar. Riesenfeld berättar att fredsförhandlingarna i Colombia till en början sköttes uteslutande av män, men efter påtryckningar från civilsamhället och det internationella samfundet tilläts även ett antal kvinnor att delta. Riesenfeld menar att detta är en fråga om vems röst som blir hörd. Om endast representanter från ett perspektiv finns representerade i en förhandling är det inte troligt att avtalet håller i längden.

Riesenfeld betonar att det inte enbart handlar om att kriget ska ta slut. Hela samhället måste vara inkluderat i fredsförhandlingarna för att freden i längden ska vara hållbar. En mer jämställd representation vid förhandlingsbordet leder förhoppningsvis till ett mer representativt fredsavtal. Förhoppningarna är att det kvinnliga medlingsnätverket i framtiden ska fungera som plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kvinnor inom nätverket; kvinnor i konfliktdrabbade länder; och forskare. Nätverket är också tänkt att ge stöd till kvinnor i konfliktdrabbade länder så att de har möjlighet att delta i fredsprocesser och bidra med deras perspektiv – ett perspektiv som annars ofta saknas.

Referat av Filippa Ekroth

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer