Sida – Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd – Afghanistanenheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd (HUMASIEN) ansvarar för Sidas stöd till utvecklingsinsatser i Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt handlägger det samlade humanitära biståndet. Avdelningen består av en stab, två stödenheter, humanitära enheten och fyra land/regionala enheter i Stockholm samt personal stationerad vid utlandsmyndigheter.

På Afghanistanenheten i Stockholm arbetar enhetschef, analytiker, handläggare, controller, programadministratör och enhetsadministratör (totalt 12 personer). Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan genomförs i mycket nära samarbete mellan Sida Stockholm och ambassaden i Kabul. Detta innebär bland annat gemensam planering och genomförande av arbetet och ett flexibelt teamarbete. Det svenska utvecklingssamarbetet i Afghanistan bedrivs inom områdena demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, utbildning, privatsektorutveckling, sysselsättning och ekonomisk integration. Dessutom är det svenska humanitära biståndet till Afghanistan betydande, vilket medför intressanta kopplingar mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Vad innebär praktiken?

Denna praktikplats är så nära en utlandstjänst du kan komma, utan att ha din dagliga arbetsplats på en utlandsmyndighet! Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan genomförs nämligen i mycket nära samarbete mellan Sida Stockholm och ambassaden i Kabul.

Du kommer att få bistå en eller flera handläggare i deras dagliga arbetsuppgifter med konkreta biståndsinsatser, möten med partners, uppföljning av inkomna rapporter eller upphandlingar.

Du kommer att få medverka i analys och utveckling av insatser inom främst utbildning och barns rätt, med ett särskilt fokus på jämställdhet (kvinnor och flickor), antikorruption och konfliktperspektiv. Kopplingen mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete inom bland annat utbildningsområdet kommer också att vara ett område du har möjlighet att fördjupa dig i under praktikperioden.

Det finns även möjlighet att ta ansvar för en eller flera större arbetsuppgifter inom övriga områden som Afghanistanenheten arbetar med, t.ex. demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, privatsektoruveckling, sysselsättning och ekonomisk integration (infrastruktur).

Du kommer också att ansvara för praktiska förberedelser och uppföljning av enhetens och avdelningens möten, seminarier och planeringsdagar. Även informations- och kommunikationsaktiviteter kan bli aktuella.

Att praktisera på Sida innebär även möjligheter att delta i olika seminarier, nätverk och föreläsningar som arrangeras i myndighetens lokaler.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Högskolestudier på kandidat- eller mastersnivå med inriktning mot utvecklingsfrågor inom exempelvis nationalekonomi, statskunskap, utbildningsvetenskap/pedagogik, internatonell fred och säkerhet, antropologi, samhällsplanering eller liknande.

– Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift

– God analytisk förmåga

– God samarbetsförmåga och flexibilitet

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utvecklingsfrågor i en internationell kontext, resor/vistelser i utvecklingsländer och/eller konfliktländer

– Kunskap inom internationell pedagogik, jämställdhetsfrågor, humanitärt bistånd och freds- och konfliktfrågor

– Kunskap om Afghanistan och/eller erfarenhet av arbete i Afghanistan (eller i den närliggande regionen)

Övrig information

Afghanistan är ett högprioriterat samarbetsland för Sverige och du kommer att bidra till en viktig del i Sveriges samlade ansträngningar för att stötta Afghanistans utveckling. Vi erbjuder en praktik där du har möjlighet att utifrån en feministisk utrikespolitik bidra till att skapa förutsättningar särskilt för kvinnor och barn som lever i fattigdom på landsbygden att åtnjuta sina mänskliga rättigheter samt aktivt delta i samhällsutvecklingen. Arbetet handlar bland annat om att fler flickor och pojkar ska ha tillgång till grundskole- och gymnasieutbildning samt möjlighet att slutföra sin skolgång, trots en pågående konflikt i delar av landet och en svår säkerhetssituation. Vi arbetar även med att bidra till kvinnor och mäns kunskaper och färdigheter som ökar möjligheterna till produktiv och hållbar sysselsättning. Under 2017 utvecklar vi även former för effektivare samspel mellan humanitärt bistånd och långsiktig utveckling.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser