Sida – Avdelningen för Asien, Mellanöstern och Humanitärt samarbete – Stödenheten för Asien och MENA (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Avdelningen för Asien, Mellanöstern och Humanitärt samarbete ansvarar för arbetet i följande länder: Afghanistan, Bangladesh, Irak, Kambodja, Myanmar, Palestina och Syrien samt det regionala samarbetet i Asien och Mellanöstern.

Stödenheten för Asien ansvarar för att ge stöd till ambassadernas genomförande av utvecklingssamarbetet. För detta arbete svarar en grupp med 7 handläggare/rådgivare. Inför hösten 2017 söker vi en praktikant med särskild inriktning mot demokrati, mänskliga rättigheter och statsvetenskap samt ett intresse för utvecklingsfrågor.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med utvecklingssamarbete. Praktikanten ska också få insikt i Sidas övriga arbete genom möjlighet att delta i möten, seminarier och kurser som anordnas av Sida.

Enheten har följande mål för sin verksamhet:

– Genomförande av utvecklingssamarbetet i Asien och MENA. Sida styrs genom strategier beslutade av regeringen. Inom de tematiska områden som anges i dessa genomför ambassaderna samarbetet. Enheten bidrar med tematiskt stöd inom miljö/klimat, näringslivssamverkan och privatsektorutveckling, hälsa samt mänskliga rättigheter och demokrati.

– Vidareutveckling av metod och tematiska frågor för att stärka genomförandet av strategierna.

– Bevakning och bedömning av utvecklingsfrågor på regional som landnivå för att stärka genomförandet av utvecklingssamarbetet.

Inom ramen för ovan kommer ett eller ett par områden att identifieras för praktiken tillsammans med handledaren. Arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:

– Stöd i handläggning av insatser (beredning, uppföljning och avslut).
– Bidra med tematiskt och metodologiskt stöd till utlandsmyndigheterna i samband med insatshantering.
– Kartläggning av avdelningens arbete inom demokrati/MR-området.
– Delta i utformandet av underlag för regeringens samarbetsstrategier.
– Delta i det löpande tematiska arbetet.
– Andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Minst C-nivå i statskunskap eller motsvarande

– Mycket god analytisk förmåga

– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

– God förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ

– Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete gärna från Asien

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser