Sida – Kommunikationsavdelningen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig biståndsmyndighet. http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/. Praktikanten ska jobba på Sidas kommunikationsavdelning under höstterminen 2017. Avdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation, inklusive det särskilda informationsuppdrag om bistånd och globala utvecklingsfrågor som regeringen har gett till Sida. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha praktisk erfarenhet av modernt kommunikationsarbete och gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

Vad innebär praktiken?

Arbetsuppgifterna är bland andra dessa:

  • att publicera på Sidas intranät, webbplatser och i sociala medier
  • att skriva texter för Sidas intranät, webbplatser och sociala medier
  • att delta i arbetet med seminarier, konferenser och andra evenemang
  • att göra researcharbete i samband med produktion av kommunikationsmaterial
  • att assistera projektledare, kommunikatörer, webbredaktörer och pressekreterare i deras arbete

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

  • Sökande bör ha genomfört större delen av ett program på universitetsnivå med journalistisk eller kommunikationsvetenskaplig inriktning.
  • Kunskap om och intresse för globala utvecklingsfrågor välkomnas.
  • Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

  • Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser