Svenska ICC, Internationella handelskammaren (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.icc.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Svenska ICC är en av 90 nationalkommittéer inom Internationella handelskammaren, ICC. ICC är en världsomspännande näringslivsorganisation, med medlemsföretag av alla storlekar och från alla branscher. ICC jobbar för att företag ska ha goda möjligheter att göra internationella affärer. De tre huvudsakliga medlen är påverkan på nationella och internationella regler som påverkar internationell handel, självreglering samt skiljedomstolens verksamhet. I Svenska ICC jobbar medlemmarna ihop i referensgrupper på olika sakområden som också har sina motsvarigheter globalt. Här engagerar sig experter för att delta i den internationella utvecklingen av regelverk och ståndpunkter samt för att tillvarata de svenska medlemmarnas intresse. Svenska ICC jobbar även gentemot svenska beslutsfattare för att uppnå ICCs gemensamma mål.

En viktig del i ICC:s arbete är utveckling av frivilliga regler att tillämpa i internationella affärer, en hjälp till självreglering för företagens ansvarstagande för bland annat miljö, klimat och antikorruption.

Vad innebär praktiken?

Centrala delar i arbetet är att delta i arbetet med kommittéer inom ICCs olika områden samt att utforma och sprida information till medlemmarna. Kommittéerna är kärnan i vårt arbete; att delta i allt från att förbereda, organisera och skriva anteckningar ingår i praktiken.

Vidare ingår att läsa rapporter och underlag samt att skriva sammanfattningar eller göra sammanställningar som kan användas som information eller beslutsunderlag. Att göra mindre utredningar och att sammanställa PM i olika frågor ingår också.

Slutligen ingår att delta i kontorets övriga uppgifter, exempelvis att ordna seminarier eller hjälpa till med administrativa uppgifter.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående akademisk utbildning i ekonomi, juridik eller statskunskap

– Särskilt intresse för handelsfrågor och internationella affärer

– God förmåga att uttrycka sig klart och enkelt i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska

– Goda datakunskaper

Eftersom kontoret är litet är det viktigt att kunna jobba självständigt, ta initiativ, samarbeta samt ta sig an allehanda uppgifter.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Kunskaper i franska

– Erfarenhet av Adobe InDesign

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser