Utrikesdepartementet Expertgruppen för biståndsanalys (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.eba.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté under Utrikesdepartementet med uppdrag att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité. EBA samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet. EBA består av en ordförande och nio ledamöter (expertgruppen), en expert från UD och ett kansli. Kansliet består av fem utredningssekreterare, en bitr. utredningssekreterare/assistent och en kanslichef. Kansliet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till expertgruppen och den operativa verksamheten samt att representera EBA utåt, upprätthålla kontakter med andra myndigheter och ansvara för omvärldsbevakning.

Vad innebär praktiken?

Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys.

Du kommer att få arbeta med alla de frågor som kansliet har att hantera och delta i spännande möten med kunniga personer. Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i hur en statlig kommitté styrs och arbetar och även i vissa av regeringskansliets processer.

Du kommer få följa kansliets arbete och få sätta in dig i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du kan bland annat få möjlighet att ta fram analyser, delta i referensgruppsmöten med externa experter, expertgruppens möten och möten med andra myndigheter, samordna och delta i studiebesök och bistå i ledande av projekt och organisation av seminarier.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Du är student vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår eller är relevant för din utbildningsinriktning.

Vi tror att du som är intresserad av samhällsfrågor och nyfiken på hur en politiskt tillsatt organisation fungerar kommer att trivas och ha en stimulerande praktiktid hos oss.

För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera på svenska och engelska, ha IT- kompetens och vara både självständig och samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken. Du får gärna ha erfarenhet av studier eller arbete utomlands.

Övrig information

Om du vill kan det inom ramen för din praktik finnas möjlighet att kombinera den med att skriva på ditt examensarbete. Normalt genomförs praktiken på heltid under kontorsarbetstid. Tillsättande av praktikplats görs efter intervju och vi hoppas kunna ge dig besked senast i mitten av april om du får en praktikplats hos oss under hösten 2017.

För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan överenskommelse om praktik görs.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser