Swedish International Agricultural Network Initiative / Stockholm Environment Institute (SIANI/SEI) (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.siani.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

SIANI är ett Sida finansierat öppet nätverk med uppdrag att upplysa och utveckla ny kunskap om betydelse av hållbart jordbruk och naturresursförvaltning för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i låginkomstländer.

SIANI samordnar aktiviteter över hela sektorn, med aktivt deltagande från myndigheter , civilsamhälle, privata sektorn ,akademin. och representanter från internationella organisationer. Nätverket är plattform för ett brett spektrum aktörer intresserade av globala utvecklingsfrågor inom jordbruket, med särskilt fokus på frågor om hållbart markanvändning, livsmedelsförsörjning . fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling.

I arbetet verkar SIANI enligt Politiken för Global Utveckling (PGU) mot FNs globala mål med speciellt fokus på mål två ”Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk”

SIANI:s sekretariat har bred erfarenhet i att leda och främja dialog genom seminarier, teman, expertgrupper och andra strategiska initiativ. SIANI betraktas som en neutral plattform där många olika åsikter kan mötas för att konstruktivt diskutera jordbruk , livmedelsförsörjning och utveckling.

Vad innebär praktiken?

SIANI arbetar med till stor del med kommunikationsarbete och du som praktikant kommer att få arbeta med många kommunikationsrelaterade uppgifter. Detta inkluderar sociala media kanaler, blogg-skrivande, uppdateringar av hemsidan och assistans vid våra spännande seminarier och andra möten.

SIANI har nyligen startat ett ungdomsinitiativ, SIANI Youth, med målet att föra en dialog med ungdomar (mellan 16-35 år) som är intresserade av de frågor SIANI arbetar med och att engagera ungdomar för jordbruk, mat och utvecklingsfrågor både i Sverige och globalt. Vi ser gärna att vår praktikant deltar i utvecklingen av detta initiativ med relevanta frågeställningar, och ger förslag på aktiviteter.

Under hösten 2017 kommer SIANI vara engagerad i en rad internationella möten och konferenser. Det kommer finnas möjlighet för dig som praktikant att delta och få lyssna engagerande samtal med många intressanta svenska och internationella talare.

SIANI´s aktiviteter organiseras inom Stockholm Environment Institute , en av världen främsta tankesmedjor för miljö och klimat. Som praktikant på SIANI får du också chans att vara del av de samtal och konferenser som organiseras av SEI. SEI är en internationell arbetsplats med mer än 80 forskare från mer än 30 olika nationaliteter.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Som praktikant är det utmärkt om du har ett genuint intresse av hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning inom t.ex. jordbruk, livsmedelsförsörjning, markvård, naturresursförvaltning och konsumtion.

– Detta är en spännande internationell praktikplats för dig som läser till eller utbildats till agronom, skogs- jäg- eller lantmästare, antropolog, statsvetare, kultur eller naturgeograf.

– Det är mycket bra om du som praktikant har intresse för och erfarenhet av kommunikation och har testar att arbeta med olika media, foto, film, sociala medier.

– Vi ser gärna en engagerad person som är nyfiken och inte tvekar att ta egna initiativ, och gillar att arbeta både självständigt och dynamiskt i grupp.

– Goda kunskaper i engelska är ett krav (i både i tal och skrift).

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Att ha arbetat med hemsidor och känner till hur man laddar upp material till dem är ett plus!

– Gjort en praktik eller en MFS inom i ett låginkomstland.

– Det är också meriterande att redan vara aktiv på sociala medier.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser