Tankesmedjan Global Utmaning (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.globalutmaning.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som arbetar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Tankesmedjan tar fram kunskapsbaserade förslag för att förändra samhället i en hållbar riktning och uppnå de globala målen i Agenda 2030. Vi för samman personer med kunskap från forskning och praktiska erfarenheter från olika sektorer för att mötas och tänka kring långsiktiga lösningar på samhällets utmaningar. Tankesmedjor är ett internationellt fenomen som växer fram på allt fler ställen i olika former. UNDP:s definition av en tankesmedja är ”the bridge between knowledge and power within the modern society”.

Global Utmaning grundades 2005. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och finansieras av stiftelser, myndigheter, näringsliv och organisationer.

Vad innebär praktiken?

En praktiktermin på Global Utmaning innebär att få erfarenheter och kunskaper både från praktiskt och teoretiskt arbete. Våra praktikanter arbetar med research inom våra programområden som fokuserar på ekonomi- och europafrågor, energi, klimat, hållbar stadsutveckling, utvecklingssamarbete och global hälsa samt nordisk samverkan. Praktikanten får även förbereda evenemang och möten och utveckla sina förmågor både inom kommunikation, projektledning och administration. Praktiskt innebär en praktik på tankesmedjan ofta att arbeta med att förbereda seminarier, ta anteckningar och skriva referat, digital kommunikation på webb och i sociala medier, skriva underlag, omvärldsbevakning och administrativt stöd. Tankesmedjan fungerar som en plattform för möten och samverkan, vilket innebär kontakt med ett stort antal organisationer, företag, universitet, myndigheter och institut.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Den sökande bör ha en statsvetenskaplig, nationalekonomisk, miljövetenskaplig eller kommunikativ bakgrund, alternativt annan studiebakgrund med relevans för Global Utmanings verksamhet.Vi ser positivt på tvärvetenskapliga erfarenheter och inriktningar.

Praktikanten bör ha studerat minst 2-3 år på sin utbildning.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Det är meriterande om personen som söker har erfarenhet av ideellt arbete och därmed fått kunskaper om hur man t.ex. anordnar evenemang, formulerar inbjudningar, kommunicerar via webb och sociala medier. Det är också meriterande om den sökande har skrivit uppsats eller fördjupat sig inom något akademiskt område som vi arbetar med inom våra programområden.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser