Film & referat: Utveckling online


Tyvärr hade vi tekniska problem under sändningen så de första 20 minuterna av seminairet saknas.

Marcin de Kaminiski, policyspecialist för yttrandefrihet och informations- och kommunikationsteknologi (ICT) på Sida berättar om utveckling online och teknologins möjligheter för att främja mänskliga rättigheter i repressiva och konfliktfyllda länder. Kaminiski menar att internet som sådant må vara gammalt, men att yttrandefrihet online är ett relativt nytt ämne som kom på tal först under den arabiska våren. Tack vare internet kunde en demokratisk rörelse växa fram. Genomslaget för ICT som utvecklingsfråga kom 2013 när FN beslutade om en resolution som betonade att mänskliga rättigheter måste gälla både ”offline och online”.

Kaminiski menar att ny lättillgänglig informations- och kommunikationsteknik är en central faktor för ekonomisk utveckling för människor som lever i fattigdom. Med hjälp av internet kan människor till exempel få medicinsk rådgivning eller larma om statlig korruption. Eftersom många länder saknar utbyggda telefon- och datanät spelar mobiltelefoni en viktig roll för människors ökade kommunikationsmöjligheter. Mobila banktjänster är viktigare än någonsin eftersom de möjliggör pengatransaktioner där människor inte är beroende av mellanhänder. Genom alltmer effektiva mobila banktjänster världen över ökar människors möjligheter att försörja sig eftersom det underlättar att starta och bedriva småföretag. Kaminiski betonar också att ICT ökar möjligheten till ansvarsutkrävande inom biståndssektorn. Det ger till exempel möjlighet att följa pengarströmmar och bevaka vad pengarna används till. Samtidigt betonar Kaminiski att teknologins utveckling också kommer med stora utmaningar, digital säkerhet är fortsatt den största utmaningen:

– Ju mer internet, ju mer utveckling – detta påstående visade sig inte stämma, säger Kaminiski.

Internetövervakning, censur och näthat begränsar civilsamhällets möjligheter såväl som journalisters och mediers möjligheter att verka fritt. När det gäller digital säkerhet menar Kaminiski att de vardagliga tjänsterna är viktigast eftersom digitala tjänster lämnar digitala spår. Även om digitala spår inte anses vara av stor relevans i Sverige, kan dessa vara helt avgörande i andra delar av världen.

Referat av Isabella Olsson

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer