FILM: Makt, mutor och motstånd – korruption på utvecklingsagendan

När makthavare utnyttjar sina positioner för att gynna sig själva så minskar förtroendet för samhällets institutioner. Korruption fördjupar fattigdomen och undergräver demokratin, men också skyddet av de mänskliga rättigheterna. Men hur behandlas korruption i Agenda 2030? Och hur ska Sverige arbeta för att själva nå delmålet om att ”Väsentligt minska alla former av mutor och korruption”?

I detta samtal i vår serie om Sveriges ansvar för genomförandet av Agenda 2030 deltar Ulla Andrén, ordförande för Transparancy International Sverige och Sida-medarbetare. Lennart Wohlgemuth (FUF) och Sofia Svarfvar (samordnare för Agenda 2030 på Concord Sverige) modererar.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer