FUF söker vikarierande kanslichef

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. FUF:s verksamhet är uppdelad i fyra verksamhetsgrenar: Seminarieverksamheten, Praktikantprogrammet, Biståndsdebatten.se samt Aktiv i FUF. Inom seminarieverksamheten arrangerar vi årligen ett 60-tal seminarier och debatter. Praktikantprogrammet förmedlar 70 praktikanter per år till organisationer, företag och myndigheter som arbetar med globala utvecklingsfrågor. Biståndsdebatten.se samlar allt som publiceras om globala utvecklingsfrågor på ledar- och opinionssidor i svensk media, och nyanserar debatten med sakkunniga perspektiv. Utöver detta engagerar FUF årligen omkring 300 aktiva medlemmar i olika kommunikationsgrupper och yrkesnätverk. Utöver de fasta verksamhetsgrenarna bedriver FUF även löpande olika typer av kortare projekt i syfte att sprida information och skapa debatt om globala utvecklingsfrågor. Några exempel på projekt som vi har bedrivit på senare tid är Sommarakademin, Globala målen-julkalendern, Freds- och säkerhetsprojekten och Almedalsbevakningen. Läs mer om vår verksamhet på www.fuf.se.

FUF:s kanslichef kommer att vara tjänstledig cirka 15 månader med start i oktober i år. Vi söker därför en vikarierande kanslichef. FUF har genomgått stora förändringar de senaste åren och växer så att det knakar. En viktig del av arbetet som vikarierande kanslichef är därför att förvalta denna utveckling och det förtroende som FUF har hos bl.a. finansiärer och medlemmar, men också att bidra med idéer till fortsatt utveckling av verksamheten. Vi söker dig som är väl insatt i globala utvecklingsfrågor och har god kännedom om branschen. Du är strukturerad och van vid att leda personal och ha budgetansvar, gärna inom ideell sektor. Du har också erfarenhet av att arbeta med administration, rekrytering och verksamhetsutveckling. Värdefullt är även erfarenheter av kommunikationsarbete och utbildningsverksamhet – gärna inom FUF. För att trivas i jobbet som kanslichef på FUF måste man vara välorganiserad, självgående, utåtriktad, tydlig och kunna hantera och samordna flera parallella arbetsprocesser och aktörer. Du måste också trivas med att arbeta strategiskt såväl som operativt.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:

– Leda och fördela arbetet på FUF:s kansli (för tillfället är åtta personer anställda)
– Säkerställa verksamhetens kvalitet, resultat och måluppfyllelse genom löpande uppföljning
– Tillsammans med programansvariga, och i samspel med styrelsen, bidra till fortsatt utveckling av verksamheten
– Säkerställa organisationens ekonomi genom exempelvis bidragsansökningar och rapportering, men även utåtriktat arbete och marknadsföring
– Agera länk mellan styrelse och kansli, inkl. att bereda underlag inför styrelse- och årsmöten
– Med stöd av ekonomihandläggare ta budgetansvar/ekonomiskt ansvar, vilket bl.a. innefattar budgetering och budgetuppföljning samt att attestera organisationens samtliga kostnader och teckna firma
– Upprätthålla och utveckla effektiva kontaktnät och goda relationer med bl.a. samarbetsorganisationer, finansiärer och medlemmar
– Tillsammans med programansvariga och andra resurspersoner arrangera och hålla i seminarier, utbildningar och olika typer av informationstillfällen
– Strategiskt och operativt kommunikationsarbete på webb och i sociala medier
– Korrekturläsa journalistiska texter och seminarieinbjudningar och ge feedback till skribenterna, varför mycket god språklig förmåga är ett krav för denna tjänst
– Administration av samtliga processer kopplade till verksamheten
– Andra på arbetsplatsen förekommande uppgifter, t.ex. annonsförsäljning och att live-streama seminarier

 Krav:

– Examen på minst kandidatnivå i, och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete med, globala utvecklingsfrågor (eller motsvarande)
– Erfarenhet av arbete i ideell organisation
– Erfarenhet av att arbeta med/i styrelse
– Erfarenhet av att leda personal
– Tidigare budgetansvar
– Erfarenhet av att arbete med mål- och resultatstyrd verksamhet
– Erfarenhet av att planera, ansöka, genomföra och följa upp/rapportera större projekt och program
– Erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling
– Van vid, och duktig på, att hantera flera parallella arbetsuppgifter, grupper och projekt och att göra det på ett strukturerat och effektivt sätt
– Mycket god stilistik känsla och god svenska i tal och skrift
– Erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete på webb och i sociala medier
– Erfarenhet av att planera och genomföra större och mindre event/arrangemang
– Van och noggrann administratör

Meriterande:

– Tidigare FUF-engagemang
– Erfarenhet av/utbildning i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor
– Erfarenhet av att arbeta med verksamhet som är finansierad av Forum Syd och Sida
– Erfarenhet av nätverksskapande och/eller har ett stort nätverk inom vår bransch
– Erfarenhet av att arbeta med utbildningsverksamhet
– Erfarenhet av att leda ideellt aktiva
– Erfarenhet av arbete i program som WordPress, InDesign samt redigering av bild och ljud

Om villkor och ansökningsprocessen:

Tjänsten är en heltidstjänst (37,5 h/v) placerad på FUF:s kansli i Stockholm. Tjänsten är ett vikariat 20171001-20190131 då vår ordinarie kanslichef kommer att vara tjänstledig. Visst arbete på kvällar och helger förekommer, liksom inrikesresor. FUF följer Arbetsgivaralliansens kollektivavtal. 32 dagars semester och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år utgår. Flextid tillämpas och OB-/övertidsersättning betalas ej ut.

Skicka din ansökan till fuf@fuf.se senast 14/6. Skriv ”Ansökan kanslichef” i ämnesraden. Motivera tydligt i din ansökan hur du uppfyller kraven och eventuella meriter ovan. För eventuella frågor maila fuf@fuf.se. Vi kontaktar de som vi vill träffa för en intervju. Samtliga sökande kommer att meddelas när tjänsten är tillsatt.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt