Film & referat: Så hållbar är din bank

Jacob König, projektledare för Fair Finance guide i Sverige, berättar om hur svenska banker med bankkunders sparpengar, fonder och pensionsbesparingar investerar i företag som bryter mot mänskliga rättigheter och hur detta i många fall sker utan kundernas vetskap. Till exempel har många av de svenska bankerna investeringar i företag som skövlar regnskog, företag som kränker ursprungsbefolkningens rättigheter och som tillverkar vapen och exporterar till konfliktländer. ”Vanliga” sparpengar kan alltså ha en direkt koppling till kränkningar och miljöförstörelse på andra sidan jorden.

Grunden till problemet ligger enligt König i att det saknas bra regelverk och standarder för bankerna att förhålla sig till. Finansbranschen är inte transparent, vilket gör att bankerna arbetar i det ”dolda”, något som gör det svårt för kunderna att få information. Det finansiella systemet är komplext, när man åtgärdar ett problem eller antar nya regler hittar bankerna nya sätt att kringgå reglerna och de rör sig ofta i gråzonen av vad som är tillåtet.

Fair Finance arbete är att kartlägga bankernas hållbarhetsarbete och synliggöra problemen och därmed förenkla valet av bank för kunderna. Varje år granskas bankernas hållbarhetspolicys och bedöms utifrån olika kriterier som utgår från internationella konventioner och standarder. Därefter sker löpnade kontroller i form av fallstudier där man undersöker hur väl bankerna lever upp till det de har lovat.

König berättar att de svenska bankerna blivit bättre på området, dels eftersom kunderna ställer högre krav, men också för att det publicitetsmässigt är jobbigt för banken att lova för mycket och att det sedan visar sig att de brutit sina löften. Han tillägger dock att det är mycket arbete kvar innan bankerna är hållbara. Det är som sagt stor inkonsekvens i vad man säger och vad man i slutändan gör.

– Som bankkunder kan vi påverka bankernas arbete då vi både är delägare i våra investeringar och konsumenter av en tjänst, säger König.

Han uppmuntrar till att man som kund sätter press på sin bank genom att exempelvis fråga om bankens hållbarhetsarbete, och genom att ställa högre krav på transparens och ökad insyn i verksamheten. Som konsument och bankkund kan man även göra aktiva val och välja mer hållbara fonder och pensioner, eller välja att byta bank för att tydliggöra hur viktigt det är med hållbarhetsfrågor.

Referat av Filippa Ekroth

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer