Operation 1325 – Chefsassistent (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.operation1325.se/

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vi är en paraplyorganisation med fem svenska kvinno- och fredsorganisationer som medlemmar.

Operation 1325 arbetar med ömsesidig kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika, Albanien, Turkiet och Colombia. Vi arbetar med freds- och säkerhetsaktörer för att utveckla och förbättra metoder för genomförandet av resolution 1325. Vi bidrar till att bygga långsiktiga lokala, regionala och internationella nätverk för att stödja folkvalda och civilsamhällets arbete för en inkluderande, hållbar fred och säkerhet.

Operation 1325 bedriver också påverkansarbete i Sverige för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete, samt EU och FN för kvinnors rätt till säkerhet och delaktighet i beslutsfattande.

Vad innebär praktiken?

Operation 1325 söker en praktikant som ska arbeta tillsammans med kanslichefen. Som praktikant kommer du att få en unik inblick i hur Operation 1325 arbetar för att förbättra implementeringen av arbetet för kvinnor, fred och säkerhet, samt god praktisk erfarenhet och möjlighet att bidra till att utveckla vårt arbete. Arbetsuppgifterna delas jämnt mellan kommunikationsarbete och chefsassistans.

Exempel på uppgifter:

– Utföra analysarbete inför bidragsansökningar
– Hjälpa till att skriva bidragsansökningar
– Hjälpa till med granskning och analys av politikområdet
– Hjälpa till med styrelsearbete och med medlemsorganisationer
– Omvärldsbevakning kring frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.
– Representera organisation i utåtriktade aktiviteter
– Arbeta med sociala mediekanaler, sköta kommunikations-insatsen kring event,
– Skriva pressmeddelanden och artiklar.
– Bidra i det allmänna organisationsarbetet

Arbetet kräver att du kan ta ansvar och vill ta dig an utmaningar. Att göra praktik hos oss är både utvecklande och roligt!

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– En kandidatexamen inom freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, juridik, utvecklingsstudier eller liknande
– Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor
– Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
– God organisatorisk förmåga
– Är lyhörd, initiativrik och självgående

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Engagemang i ideella föreningar
– Erfarenhet av kommunikationsarbete, webbpublicering, bildhantering och journalistiskt arbete
– Vana av att prata inför grupp
– Kunskaper i albanska, arabiska, kurmanji, ryska, turkiska eller spanska
– Vistelse i Globala Syd

Övrig information

Bifoga kontakter till två referenspersoner.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser