Sida – Afrikaavdelningen – Stödenhet för analys och strategisamordning (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Genom vårt arbete och tillsammans med samarbetspartners bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Afrika-avdelningen ansvarar för arbetet i 15 länder i Afrika som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Till avdelningen hör också de två regionala teamen i Afrika som arbetar med bland annat demokrati, jämställdhet, SRHR samt miljö- och klimatfrågor. Afrika-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre resursenheter som ansvarar för utvecklingsanalys och strategigenomförande (ANASTRAT) samt tematiskt stöd inom miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR samt en stabs-enhet. Praktikplatsen avser praktik på Stödenhet för analys och strategisamordning, ANASTRAT med särskild inriktning mot analys, samordning, planering och uppföljning av verksamheten.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att ge praktikanten en kvalificerad yrkespraktik och öka praktikantens kunskap och förmåga att se kopplingar mellan verksamhetsstyrning, uppföljning och genomförande av utvecklingssamarbetet.

Tillsammans med handledaren identifieras ett eller ett par nyckelområden att fokusera på under praktiken. Praktikanten kommer bland annat att vara delaktig i avdelningens verksamhetsuppföljning och strategirapportering, bidra till ämnesområdet migration och utveckling, delta i avdelningens kvalitetssäkringskommitté samt medverka i strategigenomförandet i ett antal länder.

Praktikanten kommer att få goda insikter hur myndigheten fungerar och arbetar, skapa sig ett brett kontaktnät, få tillfälle att utföra kvalificerade arbetsuppgifter samt få stora möjligheter till lärande och deltagande i intressanta seminarier och workshops.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Minst kandidatnivå i nationalekonomi, statskunskap, företagsekonomi och/eller motsvarande med fokus på internationella relationer/utvecklingsteori/offentlig förvaltning
• God analytisk förmåga
• God förmåga att arbeta självständigt
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på franska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet från utvecklingssamarbete eller offentlig förvaltning

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser