Sida – Avdelningen för Partnerskap och Innovation – Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels stärka forskningskapaciteten i låginkomstländer och dels främja ny kunskap som är relevant för utvecklingen av dessa länder. Det görs bl.a. genom stöd till universitet, myndigheter och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika.

På enheten arbetar 19 personer, varav en chef, en controller, två administratörer och 15 handläggare/forskningssekrerare. De sistnämnda ansvarar för ett antal stödinsatser vardera, med stöd från administratörer och controllers. Vi har alla olika bakgrund för att täcka in alla ämnesområden, vilket gör det till en spännande och stimulerande miljö.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen ger en god  insyn i vad som styr utvecklingssamarbetet och de processer som finns på en myndighet. Du kommer ha två handledare med stor erfarenhet av hälsoforskning och innovationsarbete.

Praktiken inbegriper varierande arbetsuppgifter, såsom insamling och organisering av statistik och resultat, framtagning av texter om forskningssamarbetet och dess resultat, stöd vid upphandling av konsulttjänster (t.ex. revisioner och kurser), samt anordna konferenser/seminarier om forskningssamarbete.

Du kommer även delta i enhetens löpande arbete, hjälpa handläggarna med diverse uppgifter som rör våra projekt och program, delta i interna möten och i externa evenemang. Det finns gott utrymme för eget ansvar och egna initiativ. Viss kompetensutveckling finns att tillgå internt.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vi söker den här gången en person med intresse av innovations- och forskningsprocesser, samt hälsoforskning. Du studerar vid universitet/högskola (praktiken är en del av dina studier) och du har intresse av arbete vid statlig myndighet, styrningsfrågor, processer och system.

Du har en mycket god förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva arbete framåt, samt en god förmåga att söka, granska och sammanställa information på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.
Erfarenheter från och intresse av utvecklingsländer.
Kompetens och/eller intresse för innovations- och forskningsprocesser, samt hälsoforskning.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser