Svenska Afghanistankommittén – Enheten för biståndskoordinering (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://sak.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation med 5200 medarbetare i Afghanistan och 3600 medlemmar i Sverige. Vi ser till att flera miljoner människor får hälso- och sjukvård i Afghanistan. 70000 elever går i våra skolor, varav drygt hälften är flickor. Vår framgång beror på vårt engagemang och uthållighet samt den kunskap och lokala förankring vi fått under 35 år i landet. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och vår medlemsrörelse engagerar sig över hela landet för att stödja Afghanistans folk.

Vad innebär praktiken?

Målet är att praktikanten skall få kunskap och erfarenhet av påverkans- och kommnuikationsarbete i en idéburen biståndsorganisation.
SAK arbetar bland annat med att analysera och påverka det svenska och internationella samabetet med Afghanistan. Praktiken innebär att stödja politiska, sociala och ekonomiska analyser, koordinera våra påverkansnätverk i Sverige och EU samt påverkans- och kommunikationsaktiviteter.
Arbetsuppgifter kan innebära att 1) självständigt göra research kring aktuella frågor som påverkar det internationella samarbetet med Afghanistan, 2) kommunicera med och stötta koordinationen av vårt svenska och europeiska påverkansarbet genom de gemensamma IT-plattformar nätverken har, och 3) praktiskt hjälpa till att arrangera påverkansaktiviteter som seminarier och konferenser.

Praktikanten handleds av vår policyhandläggare.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Praktikanten bör ha intresse för, och kunskap om utvecklings-, freds- och konfliktfrågor. Sökanden bör ha påbörjat eller slutfört en akademisk utbildning i internationellt samarbete, internationella relationer, freds- och konfliktvetenskap eller liknande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av föreningsarbete och utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor samt kunskaper om och intresse för Afghanistan är en merit.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser