Svenska kyrkan – Internationella avdelningen (praktikplats)

Plats:

Uppsala

Praktikarbetsplatsens hemsida:

https://www.svenskakyrkan.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Kyrkokansliet på den nationella nivån är beläget i Uppsala och har 550 anställda. Den nationella nivån är Svenska kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Svenska kyrkans internationella arbete bedrivs tillsammans med partner i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern samt östra Europa. Arbetet fokuserar på områdena Teologi och utveckling, Rättvis fred, Genusrättvisa och jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Rättvis och hållbar försörjning samt Rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet (humanitärt arbete). Verksamheten har stor spännvidd, allt från integrerade landsbygdsutvecklingsprojekt och till påverkansarbete på lokal, nationell och global nivå. Arbetet är människorättsbaserat och utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter. Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor över hela världen som tillsammans arbetar med katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete.

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Vi ser varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt.

Vad innebär praktiken?

Delta i programarbete och administration, bland annat genom att vara med och ta fram underlag och analyser. Delta i planering och genomförande av aktiviteter såsom seminarier. Specifika arbetsuppgifter fastställs i dialog med praktikanten innan praktiken påbörjas. Det kan t ex handla om arbete med stöd till handläggning av landprogram, flyktingprogrammet, policydialogprogrammet eller kartläggning av olika aspekter kopplat till det internationella arbetet. Delta i avdelningens dagliga verksamhet.

Det förväntas att praktikant tar egna initiativ, respekterar givna deadlines och är tillgänglig för möten och annan representation efter behov under praktikperioden.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Du har en pågående utbildning med relevant inriktning, exempelvis mänskliga rättigheter, teologi, humanitärt arbete, statsvetenskap, internationella relationer, global utveckling, klimat och miljö, kulturgeografi, ekonomi eller marknadskommunikation.
– Du är intresserad av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete  eller påverkansarbete i globala frågor i framtiden.
– Du delar Svenska kyrkans värderingar.
– Du är analytisk och duktig på att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
– Du vill komma till en dynamisk arbetsplats som värdesätter ideellt engagemang, kompetens och kreativitet.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Du har tidigare har arbetat med, eller engagerat dig i någon kyrklig organisation eller ideellt arbete, gärna med internationell inriktning
– Du har tidigare haft ledaransvar för och administrerat projekt
– Du har arbetat med sociala medier
– Du har kunskap om utvärdering av utvecklingsinsatser
– Du har erfarenhet av ideellt arbete i projektform, gärna med koppling till internationellt utvecklingssamarbete eller påverkansarbete i globala frågor

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser