International Foundation for Science (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.ifs.se/

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

International Foundation for Science (IFS) är en icke-statlig internationell stiftelse registrerad enligt svensk lag med finansiering från myndigheter, nationella organisationer, stiftelser och internationella vetenskapliga forsknings- och utvecklingsorganisationer. IFS stöder forskare i utvecklingsländer som arbetar i sina hemländer med forskningsprojekt inom hållbar utveckling av biologiska vatten- och energiresurser. Stödet är främst i form av forskningsstipendier. IFS ger också kapacitetshöjande stöd, såsom resebidrag, anordning av workshops och konferenser, inköp av vetenskaplig utrustning, mentorskap, etc. Hittills har IFS beviljat stöd till fler än 8000 forskare i mer än 105 länder.

IFS sekretariat, med en bemanning av 11, är beläget i ett trevligt och modernt kontor i Stockholm. Vi är en internationell personalstyrka med engelska och franska som officiella IFS-språk.

Stipendie- och stödprogrammet är för närvarande organiserat i tre forskningskluster: ”Biological Resources in Terrestrial Systems”, ”Water and Aquatic Resources and Food Security” samt ”Dietary Diversity and Healthy livelihoods”.
Det primära ansvaret för att hantera och utveckla forskningsområdets vetenskapliga innehåll ligger hos en programkoordinator. Programkoordinatörerna biträds av programadministratörer som ansvarar för de administrativa aspekter som är kopplade till forskningsområdet, inklusive ansöknings- och utvärderingsprocessen.

IFS söker nu två praktikanter, antingen som vetenskaplig programkoordinator eller som  programadministratör inom något av de tre forskningsklustrerna.

Vad innebär praktiken?

Bistå den vetenskapliga programkoordinatorn med att förhandsgranska applikationer och fördela rådgivare för utvärdering av ansökningar.
Kommunicera med rådgivare, experter och specialister i samband med utvärdering av ansökningar.
Ansvar för förhandsgranskning av forskningsansökningar.
Bistå under kortare utbildningar/konferenser i utvecklingsländer.
Bistå den vetenskapliga programkoordinatorn med att förbereda innehållet för de vetenskapliga rådgivande kommittéernas möten.
Deltagande i vetenskapliga rådgivande möten.
Ansvar för att sammanställa vetenskapliga kommentarer om varje ansökan som ska återkopplas till sökanden.
Ansvarig för administration av stipendieavtal.
Kommunicera med sökande och stipendiemottagare efter behov.
Förbered korrespondens och relaterade dokument för godkända och icke godkända ansökningar.

När/Hur länge/omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi söker personer som;
Har en masterexamen eller som har ingått i ett masterprogram inom ett vetenskapligt område relaterat till något av forskningsklustrerna om han/hon verkar som koordinator.
Examen och/eller kunskap om forskningsområdet krävs inte om praktikanten verkar som administratör.
Flytande engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Franska i tal och skrift.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser