FILM: Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin

En stor del av världens olje-, gas- och gruvproduktion sker i länder med svaga kontrollsystem, bristande demokrati och omfattande korruption. I vissa fall har produktionen av dessa naturresurser till och med gjort länderna fattigare och mer konflikthärjade än innan produktionen inleddes, eftersom nyfunna ekonomiska rikedomar oftast bara gagnar eliten och kan föda omfattande korruption och konflikt.

Hur kan korruption förebyggas i utvinningsindustrin? Hur kan transparens leda till ansvarsutkrävande och reformer? Räcker det med transparent land-för-land-rapportering av finansiella flöden eller krävs det fler åtgärder?

Transparency International Sverige (TI Sverige) och FUF bjuder in till seminarium med Fredrik Reinfeldt, ordförande för EITI; John Howchin, generalsekreterare, AP-fondernas Etikråd; och Magnus Ericsson, utredare för FN-uppdrag om gruvsektorns roll för hållbar utveckling. Modererar gör Ulla Andrén, styrelseordförande för TI Sverige.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer