PeaceWorks – Chefsassistent (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten. PeaceWorks fem fokusområden är följande:

– Ungas Organisering
– Antirasism
– Global rättvisa
– Ickevåld
– Feminism

För mer information om detta samt PeaceWorks vision, strategi och principer, se vår hemsida.

Vad innebär praktiken?

PeaceWorks söker nu en praktikant som ska arbeta tillsammans med kanslichefen i Stockholm. Du som praktikant kommer att få en bred erfarenhet och unik inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur PeaceWorks arbetar med att implementera vår fokusområden samt utveckla vår verksamhet.

– Utföra analysarbete inför bidragsansökningar
– Hjälpa till att skriva bidragsansökningar
– Utforma och hålla i workshops inom PeaceWorks fem tematiska områden
– Hjälpa till att planera nya satsningar inom PeaceWorks
– Hjälpa till att utföra och marknadsföra aktiviteter såsom filmkvällar, unga diskussionsforum, bokcirklar etc.
– Stötta och genomföra aktiviteter med PeaceWorks föreningar i Stockholmsområdet
– Vara behjälplig med administrativa sysslor

Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete.

Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli vid Hornstull i Stockholm. Här arbetar vanligen 5 anställda och 3 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Du delar PeaceWorks värderingar.

– Du har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Internationella erfarenheter, tidigare engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer samt erfarenhet av att skriva bidragsansökningar är meriterande.

Övrig information

En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser