RFSL – kommunikationsenheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://rfsl.se

Info om praktikarbetsplatsen:

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

Vårt internationella arbete är stadigt växande och innefattar utbildningsprogram till hbtq- aktivister och deras organisationer, direkta partnerskap och påverkansarbete på global nivå.

Vad innebär praktiken?

Vi är inne i en intensiv fas av att utveckla och stärka vårt kommunikationsarbete för vårt internationella engagemang. RFSL har varit ledande i att öka medvetenheten kring betydelsen av att hbtq-frågor får plats på dagordningen i internationellt utvecklingssamarbete. Arbetet hade i ett inledande skede fokus på att stärka medvetenheten om kopplingen mellan hbtq- frågor och mänskliga rättigheter. Det har hänt mycket på området sedan RFSL för över tio år sedan först formulerade vår kommunikation kring detta. Nu finns ett starkt stöd för hbtq- frågor i utrikespolitik, biståndssektorn och hos andra svenska organisationer.

Praktiken innebär att bidra till att utveckla kommunikationsarbetet för vårt internationella arbete, på strategisk och operativ nivå, att vara med och utveckla nya sätt att rama in och kommunicera vårt arbete. En viktig komponent är att stärka upp paketeringen av vårt insamlingsarbete i förhållande till internationellt arbete vi gör och särskilt våra internationella partnerprojekt. En annan är att paketera vårt påverkansarbete i nära samarbete med påverkansteamet på internationella enheten.

Praktiskt kommer detta främst att omsättas i arbete på sociala medier, och vår egen hemsida.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Utbildning i kommunikation.
– Kunskap om hbtq-frågor.
– Erfarenhet av arbete eller engagemang i internationella frågor.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av arbete eller engagemang i hbtq-frågor i Globala Syd/Öst
– Kunskap i Adobe-paketet
– Erfarenhet av produktion av rörlig bild

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser