FILM: Konfliktlösning på fredlig väg

Antalet pågående konflikter i världen var år 2015 det högsta i modern tid och fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt undan krig och brott mot mänskliga rättigheter. Av debatten i media är det lätt att få bilden att militära medel är de enda som står till förfogande i bekämpandet av dessa konflikter. Detta trots att militära ingripanden i bland annat Syrien hittills inte har haft några positiva effekter på säkerhetsläget.

Det finns mängder av kunskap om hur det internationella samfundet, stater, civilsamhälle och enskilda individer kan bidra till konfliktlösning utan våld. Fredsaktivism, sanktioner, dialog och medling – för att nämna några exempel – är alla viktiga verktyg i arbetet för att lösa våldsamma konflikter, och förhindra att de återuppstår.

Används kunskapen? Och i så fall, varför är arbetet inte mer effektivt? Finns det utrymme för icke-militära lösningar på konflikter i en kapprustande värld?

Medverkande:
Lena Sundh, ambassadör vid enheten för konfliktfrågor och humanitär politik på Utrikesdepartementet och medlem i Sveriges medlingsnätverk för kvinnor
Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
Robert Egnell (moderator), professor vid Försvarshögskolan och chefredaktör för nätmagasinet Mänsklig Säkerhet

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer