FILM: Framtidens bistånd – ett samtal med Sidas generaldirektör Carin Jämtin

Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt ”Nord” och ett fattigt ”Syd” stämmer allt sämre. Många tidigare låginkomstländer är nu medelinkomstländer och andelen av jordens befolkning som lever i fattigdom har minskat. Samtidigt har konflikter orsakat ökad misär i vissa länder, och fått stater att röra sig mot kollaps.

Världen möter också nya och växande utmaningar som ställer krav på gemensamt agerande. Klimatförändringar, stora flyktingströmmar och politiska maktförskjutningar – för att nämna några exempel – påverkar alla jordens länder och innebär att gränsen mellan vad som traditionellt har setts som ”u-landsfrågor” och gemensamma globala frågor håller på att suddas ut.

Vad innebär dessa förändringar för Sidas arbete och det bilaterala biståndet framöver? Hur arbetar myndigheten för att möta nya globala utmaningar i en förändrad värld?

FUF bjuder in Sidas nya generaldirektör Carin Jämtin att ge sitt perspektiv på det framtida biståndet. Modererar och ställer frågor gör Rolf Carlman och Anna Blücher, ordförande respektive ledamot i FUF:s styrelse.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer