FILM & REFERAT: Mänskliga rättigheter på flykt – konsekvenser av EU:s migrationspolitik

Sedan början av 2015 har det skett stora förändringar i EU:s migrationspolitik. Enligt Jesssica Poh-Janrell på organisationen CONCORD Sverige går EU mot en allt mer inhuman migrations- och flyktingpolitik, där allt fler beslut speglar EU-ländernas ovilja att välkomna migranter och bevilja asyl till människor på flykt.

Det förändrade läget i omvärlden och den skiftande politiken i Europa har gjort att flyktingar och migranters rättigheter inskränkts, säger Jessica Poh-Janrell på CONCORD Sverige, en paraplyorganisation som samlar 62 organisationer som jobbar med bistånd och utvecklingsfrågor.

EU:s medlemsstater har infört en rad olika åtgärder i syfte att minska antalet migranter och flyktingar som kommer till Europa. Ett genomgående problem, enligt Poh-Janrell är sammanblandningen av inrikespolitiska och utrikespolitiska mål, där EU:s statsministrar, migrationsministrar och inrikesministrar är med och dikterar hur EU:s biståndspengar ska användas. Det har resulterat i att nationella intressen fått större inflytande över EU:s migrations politik.

Poh-Janrell nämner även hur EU:s medlemsländer kringgått Europaparlamentet, och således kunnat styra om stora delar av biståndsbudgeten för att bidra till unionens migrationspolitiska mål. Med hjälp av biståndsmedel har kontroversiella överenskommelser gjorts med länder utanför EU i syfte att hindra flyktingar och migranter att ta sig till unionen. Detta strider mot EU:s egna regleringar som satts upp gällande bistånd, där målen för användningen av biståndsmedel ska vara biståndspolitiska och behovsstyrda. Nu används istället biståndsmedel för att uppnå migrationspolitiska mål vilket inte följer regelverket.

Vidare poängterar Poh-Janrell att överenskommelserna har försvårat situationen för människor på flykt och resulterat i en mer inhuman migrationspolitik. Som exempel nämner hon Turkietöverenskommelsen som tecknades i syfte att minska dödsfallen på Medelhavet, men som snarare lett till att fler dör på Medelhavet eftersom migranter tvingades ta ännu farligare vägar via Libyen.

– EU outsourcar asylrätten till partnerländer, och köper sig på så vis fria från skyldigheten att ge asyl till människor på flykt, säger Poh-Janrell.

För att framstå som handlingskraftiga så har EU-länderna i flera fall kringgått Europaparlamentet för att snabbt driva igenom nya politiska besluten. Något som Jessica Poh-Janrell framhåller som en oroväckande utveckling. Civilsamhället har på så vis inte haft en chans att mobilisera sig eller påverka besluten, säger hon.

Samtidigt tror Jessica Poh-Janrell att det fortfarande finns utrymme för att påverka vilken riktning EU:s migrationspolitik tar. Den här hösten ska medlemsländerna förhandla om inomeuropeiska reformer som bland annat kommer påverka medlemsstaternas möjlighet att utfärda permanenta uppehållstillstånd, bevilja asyl och bestämma antalet flyktingar och migranter medlemsstaterna kan ta emot. Förslagen som lagts fram är bindande för alla EU:s medlemsstater, och om de röstas igenom innebär det en mer inhuman asyllagstiftning där internationella konventioner frångås.

– Om det är nånstans som vi fortfarande har möjlighet att påverka så är det just kring de här förslagen och hur Sverige tar ställning till dessa, säger Poh-Janrell.

Referat av Julia Plambeck

Powerpointpresentationen från seminariet hittar du här:
FUF-presentaion EU:s migrationspolitik

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer