All vår rapportering från MR-dagarna

MR-dagarna 2017Hur kan #meetoo-kampanjen spridas till Nigeria? Vad har klimatmigranter för juridiska rättigheter? Och vad har egentligen de mänskliga rättigheterna för historia? Det var några av de frågor som diskuterades på de årliga Mänskliga Rättighetsdagarna i november.

FUF var på plats och bevakade en rad seminarier. I våra referat och intervjuer får du bland andra möta en queer-aktivist från Uganda, en feminist och jurist från Nigeria och flera forskare inom mänskliga rättigheter.


Ett känslosamt möte om våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är utbrett, normaliserat och institutionaliserat på många ställen i världen. Människorättsaktivisten, juristen och tidigare FN-rapportören om människosmuggling, Joy Ngozi Ezelio, har ägnat sitt liv åt att motverka förtrycket, i både hennes hemland Nigeria och i andra länder där kvinnor är som mest utsatta.

Läs hela referatet

Se även vår videointervju med Joy Ngozi Ezelio:


Klimatmigranter hamnar mellan stolarna

Människor som fördrivs från sina hem på grund av klimatförändringar har svårt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. De juridiska ramverken för klimatmigration måste utvecklas och internflyktingar måste uppmärksammas tydligare, tycker panelen på ett seminarium under MR-dagarna.

Läs hela referatet


Queer-ungdomar för en hård kamp i Uganda

Homofobi och transfobi är utbrett i Uganda. Samkönade sexuella handlingar är olagliga, och HBTQI-personer diskrimineras dagligen. Samuel Opio är generalsekreterare i organisationen Queer Youth, som kämpar för HBTQI-personers rättigheter i Uganda. Organisationens främsta utmaningar är dels de ugandiska lagarna, dels hur de ska finansiera sin verksamhet.

Läs hela referatet


MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd

I många stater ökar just nu kränkningarna av mänskliga rättigheter. Det negativa mönstret betraktas som en motvind i Sveriges utrikespolitiska arbete. Men det finns metoder för att bemöta problemen, berättade ambassadörer och biståndsgivare på ett seminarium under MR-dagarna i Jönköping.

Läs hela referatet


Farmers about land grabbing and access to land

What do Uruguay and Sweden have in common when it comes to land grabbing? The organization Friends of the Earth brings together two farmers at the Human Rights Days in Jönköping, to discuss these issues.

Läs hela referatet


Många myter i historien om mänskliga rättigheter

För att förstå de mänskliga rättigheternas framtid måste vi förstå deras samtid och historia. I seminariet Historieskrivning om mänskliga rättigheter diskuterar fem forskare vikten av att ifrågasätta det som kan tas för givet i historien om medmänsklighet.

Läs hela referatet


Kvinnor med funktionsvariation hamnar i permanent utanförskap

Kvinnor med funktionsvariation ofta drabbas dubbelt av diskriminering. De räknas ut av samhället och hamnar i ett permanent utanförskap. Det visar en ny rapport av organisationen MyRight. Organisationens ordförande Tiina Nummi-Södergren berättar om rapporten och om hur personer med funktionsvariation ska inkluderas i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Intervjuar gör Lina Lockean.

Lyssna på vår intervju med Tiina Nummi-Södergren:


Förändring och inkludering i Vitryssland

I Vitryssland har människor med funktionsvariation haft begränsad tillgång till skola, arbete och möjlighet att vara aktiva medlemmar i samhället. Landet har nyligen ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket gett hopp åt landets mer än en halv miljon människor som lever med funktionsvariation.

Den svenska organisationen ShareMusic & Performing Arts är en kulturorganisation som arbetar internationellt med att sprida kunskap och inspirera till förändring inom dessa frågor.

Hör Sophia Alexandersson, CEO & Artistic Director på ShareMusic & Performing Arts, och Lizaveta Zhuk, tidigare FN-kommunikatör i Vitryssland intervjuas av Brita Bamert.

Lyssna på vår intervju med Sophia Alexandersson och Lizaveta Zhuk:

Dela det här:
Publicerat i Nyheter