FILM & REFERAT: India in transformation – improved rights but increased inequalities

Indien är i en period av förändring, när det gäller ekonomi så väl som kulturella värderingar. Förändringen har delat den unga urbana befolkningen och det traditionella samhället på landsbygden och har resulterat i utbrett våld i samhället.

Suruchi Thapar-Björkert berättar om våldet som präglar livet för många kvinnor i Indien med utgångspunkt i en brutal gruppvåldtäkt i Delhi 2012 och de efterföljande massprotesterna som mobiliserade demonstranter i en utsträckning som aldrig tidigare har upplevts i Indien.

Thapar-Björket menar att massprotesterna inte enbart var en reaktion mot brutaliteten i våldtäkten, men även ett resultat av växande missnöje bland befolkningen. Uppdelningen mellan de traditionella hinduiska kasterna i samhället och socio-eknomiska klasser synliggör ojämlikheter i befolkningen mer än någonsin. I Delhi är slummen belägen sida vid sida med rikare områden och enligt Thapar-Björkert kan denna uppdelning vara en del av förklaringen till våldet i det indiska samhället.

I efterdyningarna av protesterna 2012 hördes röster kritiska mot det moderniserade och västerländska Indien. Våldtäktsoffret personifierade ”det nya Indien” på många sätt då hon rörde sig uppåt i den socio-ekonomiska skalan och besatt höga ambitioner inför framtiden, trots att hon hörde till en lägre kast. Hon blev därav sedd som ett hot mot den traditionella indiska kulturen från konservativa krafter.

– Modernisering tillåter lägre kaster att få tillgång till diskursen om rättigheter, säger Thapar-Björkert.

Hon menar att det är just denna utveckling som av en del anses vara negativ. Många unga, och särskilt kvinnor är målmedvetna och rör sig uppåt i samhället vilket inte är kompatibelt med de traditionella indiska värderingarna. Detta måste hållas i åtanke när man förklarar våldtäktsfallet i Delhi och de massiva protesterna.

Thapar-Björkert menar att globalisering och liberalisering i många sammanhang gynnar utvecklingen i Indien, men att man bör uppmärksamma de två parallella processer som har synliggjorts i och med den senaste utvecklingen. Å ena sidan ger moderniseringen en utökad tillgänglighet till urbana och moderna gallerior och västerländsk handel, men å andra sidan växer den sociala fundamentalismen som vill begränsa tillgängligheten för kvinnor i de offentliga rummen. Det är detta fenomen som kan förklara våldtäkten i Delhi 2012 och de efterföljande protesterna. Den unga kvinnan som vistades i de moderna urbana miljöerna ansågs av de konservativa krafterna inte ha rätt att vistas där.

Dessa motsägelsefulla värderingar illustrerar Indiens svåra framtid, då moderniserings- och globaliseringskrafter tycks svåra att stoppa men Indiens traditionella värderingar än dock är djupt förankrade i samhället och svårföränderliga.

Referat av Siri Ahlzén

 

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer