FUF-bladet nummer 5 är här!

Äntligen är FUF-bladet nummer 5 här!

Denna gång är temat dolda konflikter. Våra unga skribenter tar bland annat upp konflikter mellan stat och bönder i Colombia, markkonflikter i Indien och konflikt mellan industri och befolkning runt megadammar.

Trevlig läsning!

FUF-bladet nummer 5 2017

FUF-bladet nummer 5 (blädderexemplar)

Dela det här:
Publicerat i FUF-bladet