REFERAT: FUF Lunds paneldiskussion ”Empowering Youth for Climate Action”

Ungdomar sitter på unika kunskaper som kan vara användbara i klimatförhandlingar. Detta menar paneldeltagarna under FUF Lunds paneldiskussion på temat Empowering Youth for Climate Action som hölls 11 december.

Under FUF Lunds panelsamtal om ungdomars roll i kampen mot klimatförändringarna. De tre deltagarna delar bilden av att unga kan och bör inkluderas i klimatförhandlingar både på en lokal och global nivå.

Kajsa Fernström Nåtby, svensk ungdomsrepresentant i COP23, kritiserar att ungdomar aktivt måste söka upp makthavare, trots att det egentligen borde vara tvärtom:

– Ungas åsikter måste värderas högre, eftersom att det är dem som kommer få leva med konsekvenserna av dagens klimatförhandlingar. Makthavare behöver skapa kontinuerliga och formella sätt för ungdomar att engagera sig i klimatfrågan.

Linda Birkedal, miljöstrateg vid Lunds kommun, menar att det finns stora möjligheter för ungdomar att påverka klimatförhandlingar på en lokal nivå. Politiker ser ungdomars perspektiv som en mycket viktig tillgång. Lunds kommun har tagit ett flertal olika initiativ för att lyfta ungdomars röster i klimatfrågan, och i tävlingen Min Stad 2030 deltog 600 elever i Lund där de fick beskriva hur man kan göra stadsplaneringen i Lund mer hållbar. De vinnande idéerna presenterades sedan för kommunpolitiker och stadsplanerare.

Kimberly A. Nicholas, professor i hållbarhet vetenskap vid Lunds universitet, berättar att ungdomar har en formell plats vid globala klimatförhandlingar sedan 2010.

– Ungdomar är viktiga vid klimatförhandlingar, då de bortser från den traditionella diplomatin. Därför kan ungdomar gå rakt på sak. Ungdomligt engagemang karaktäriseras av starka och dramatiska aktioner som skapar en ringar-på-vattnet-effekt där fler människor blir inspirerade till att agera mot klimatförändringarna, säger Nicholas.

Seminariet slutar i en konsensus kring vikten av ungas roll i klimatförhandlingar. Vi är på rätt väg, men makthavare måste fortsätta underlätta för ungdomar att aktivt kämpa mot klimatförändringarna.

Referat av Mathilda Englund


The panel:
Kimberly A. Nicholas, Associate Professor of Sustainability Science at Lund University Centre for Sustainability Studies. She has an extensive academic background, including a Ph.D. from Stanford University in the interdisciplinary Program in Environment and Resources. Her research is particularly focusing on food systems under climate change. She is also engaged in teaching and mentoring early-career scientists.

Linda Birkedal, Environmental Strategist at Lund municipality. Her work is focused on climate change mitigation and on improving energy efficiency. She is responsible for reporting progress according to the Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan of Lund and is a part of the team working on the EU-funded project CITyFiED.

Kajsa Fernström Nåtby,  youth Swedish delegate to COP23 and took part in the climate convention that recently ended in Bonn, Germany. She is the student representative to the Steering committee at the Lund University Sustainability Forum. Furthermore, she is the former president of UPF (Association of Foreign Affairs) in Lund.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer