FILM: Kvinnor, fred och säkerhet – i verkligheten

FN:s säkerhetsråd antog under hösten 2000 den banbrytande resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen visade på konflikters olika effekter på kvinnor och behovet av att inkludera kvinnor i säkerhetsarbete för att hållbart bygga fred. Trots att resolutionen ökat medvetenheten och ifrågasatt normerna för traditionellt fredsbyggande kvarstår mycket av problematiken.

På 17-årsdagen av resolutionen lanserades ett nytt index, ”Women, Peace and Security Index” (WPSI), för att kunna mäta fler dimensioner av kvinnors välbefinnande samtidigt (ekonomiskt, socialt och politiskt). Genom att väga samman flera olika faktorer, såsom rätten till skolgång, strukturell diskriminering och utsattheten för våld i hemmet, som påverkar kvinnors säkerhet och möjlighet att påverka densamma så kan WPSI bidra till att  tydliggöra kvinnors situation i olika länder över hela världen.

Vad har resolution 1325 inneburit för kvinnors rättigheter i fred och säkerhetsfrågor? På vilket sätt kan WPSI synliggöra och bidra till att stärka kvinnors rättigheter? Hur kan resolution 1325 bidra till genomförandet av Agenda 2030?

FUF-fåtöljen gästades av Charlotte Lind, projektledare och Annika Schabbauer, kanslichef på Operation 1325.

Moderator var Filippa Ekroth från FUF:s seminariegrupp.

Arrangerades i samarbete med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer