Seminarium: Från förslag till politik för Agenda 2030

18 januari, 2018 - kl. 18:00 till 19:30

Mer än två år har gått sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemstater. I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan, och i maj förra året överlämnade delegationen en nulägesrapport och förslag till handlingsplan. Detta förslag, som bland annat understryker vikten av att identifiera och hantera målkonflikter mellan olika politikområden, bearbetas fortfarande av Finansdepartementet för att ta fram konkreta politiska förslag.

Hur ser Finansdepartementet på Agenda 2030-delegationens åtgärdsförslag? När kommer politiska beslut fattas? Och vilken blir delegationens roll framöver?

Till nästa samtal i vår serie om Sveriges genomförande av Agenda 2030 har vi bjudit in Lars Bryntesson, ansvarig handläggare på Finansdepartementet och sakkunnig i Agenda 2030-delegationen. Modererar gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Sofia Svarfvar (Concord Sverige). Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

NÄR? Torsdag 18 januari kl. 18.00-19.30
VAR? FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A (gårdshuset), Stockholm
HUR? Anmäl dig HÄR

Vi bjuder på dryck och tilltugg. 
Varmt välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender