FILM: Från förslag till politik för Agenda 2030

Mer än två år har gått sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemstater. I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan, och i maj förra året överlämnade delegationen en nulägesrapport och förslag till handlingsplan. Detta förslag, som bland annat understryker vikten av att identifiera och hantera målkonflikter mellan olika politikområden, bearbetas fortfarande av Finansdepartementet för att ta fram konkreta politiska förslag.

Hur ser Finansdepartementet på Agenda 2030-delegationens åtgärdsförslag? När kommer politiska beslut fattas? Och vilken blir delegationens roll framöver?

Som en del i vår seminarieserie om Sveriges genomförande av Agenda 2030 bjöd vi in Lars Bryntesson, ansvarig handläggare på Finansdepartementet och sakkunnig i Agenda 2030-delegationen. Modererar gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Sofia Svarfvar (Concord Sverige).

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer