Swedish International Agriculture Network Initiative, SIANI

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.siani.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

SIANI är ett  Sida finansierat öppet nätverk med uppdrag att upplysa och utveckla ny kunskap om jordbrukets betydelse för fattigdomsbekämpning som ett bidrag till en upplyst debatt och välgrundat beslutsfattande .Nätverket har mer än 2200 medlemmar från hela världen.  I Sverige samordnar  SIANI aktiviteter över hela sektorn med deltagande från myndigheter, civilsamhälle, privata sektorn och akademin.
Nätverket  är  plattform för  discussion kring Agenda 2030 och de frågor  rör hunger ,näringsrik mat, hållbart lantbruk och ekonomisk utveckling inom planetens gränser.  Genom SIANI youth försöker SIANI skapa ett engagemang för den framtida livsmedelsförsörjning hos olika ungdomsgrupper.
SIANI arbetar i enlighet med  Politiken för Global Utveckling  och  fokuserar verksamheten på FN´s  globala mål #2 ”Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk”.
SIANI:s sekretariat har bred erfarenhet i att leda och främja dialog genom seminarier, teman, expertgrupper och genom att kommunicera via web och sociala medier.  SIANI administreras av Stockholm Environment Institut, SEI, ett  globalt  prestigefyllt miljöinstitut som arbetar för att förmedla resultat från miljöforskningen till beslutsfattare. Att göra sin praktik på SIANI innebär också att ta del av SEI´s spännande aktiviteter.

Vad innebär praktiken?

Att arbeta med SIANI innebär att du kommer få komma hjälpa till kommunicera  om en av världen största utmaningar- hur ser vi till att ingen går hungrig 2030 genom ett hållbart klimatanpassat jordbruk?
Du förväntas arbeta med våra sociala media kanaler, du kommer även att  få lära dig att skriva bloggar, uppdatera SIANIs hemsidan och hjälpa till att organisera våra spännande seminarier . Du kommer få möjlighet att delta i SIANIs arbete  på olika platser i Sverige.
Du kommer också få chansen att arbeta med och utveckla vår ungdomssatsning SIANI Youth, ett initiativ för  ungdomar (mellan 16-30 år)  både hemma i Sverige och globalt . Vi tycker det är roligt med praktikanter som tar egna initiativ . Som praktikant kommer du att få arbeta självständigt med stöd från våra duktiga medarbetare.
Du kommer även få chans att följa global miljöforskning på nära håll. Vi erbjuder en dynamisk internationell och mångkulturell arbetsplats.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vår praktikant behöver ha ett genuint intresse i hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning inom  t.ex. jordbruk, matförsörjning, markvård, naturresursförvaltning, hållbar livmedelsproduktion och konsumtion . Vi uppskattar om praktikanten har utbildning  inom  dessa frågor och har erfarenhet från agronom ,  skogsmästar studier eller geografi . Personen får också gärna ha erfarenhet av kommunikation genom olika media , foto, film , social media.
Vi ser gärna en engagerad person som är nyfiken och inte tvekar att ta egna initiativ, och gillar att arbeta både självständigt och dynamiskt i grupp.

Goda kunskaper i engelska är ett krav  (i både i skrift och tal)

Meriterande kompetens/erfarenheter

Att ha arbetat med hemsidor och känner till hur man laddar upp material till dem är ett plus! Det är också meriterande att redan vara aktiv på sociala medier.
Andra språk, så som spanska, kinesiska eller arabiska är meriterande.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser