Sida – Afghanistanenheten

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Avdelningen  för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd (HUMASIEN) ansvarar för Sidas stöd till utvecklingsinsatser i Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt handlägger det samlade humanitära biståndet. Avdelningen består av en stab, två stödenheter, humanitära enheten och fyra land/regionala enheter i Stockholm samt personal stationerad vid utlandsmyndigheter.

På Afghanistanenheten i Stockholm arbetar enhetschef, analytiker, handläggare, controller, programadministratör och enhetsadministratör, totalt 12 personer. Det svenska utvecklingssamarbetet med Afghanistan bedrivs inom områdena demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, utbildning, privatsektorutveckling, sysselsättning och ekonomisk integration. Dessutom är det svenska humanitära biståndet till Afghanistan betydande, vilket medför intressanta kopplingar mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Vad innebär praktiken?

Denna praktikplats är så nära en utlandstjänst du kan komma, utan att ha din dagliga arbetsplats på en utlandsmyndighet! Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan genomförs nämligen i mycket nära samarbete mellan Sida Stockholm och ambassaden i Kabul.

Den av regeringen beslutade strategin som styr sidas arbete med Afghanistan löper ut 2019. Under 2018 kommer Afghanistanenheten att förbereda arbetet med en ny strategi genom att ta fram underlag inom olika områden. Din huvuduppgift kommer att vara att delta i arbetet med att ta fram analyser, studier och kunskapsöversikter.

Du kommer även att få bistå en eller flera handläggare i deras dagliga arbetsuppgifter med konkreta biståndsinsatser, möten med partners, uppföljning av inkomna rapporter eller upphandlingar. Det finns möjlighet att ta ansvar för en eller flera större arbetsuppgifter inom något av de områden som Afghanistanenheten arbetar med, t.ex. demokratisk samhällsstyrning, jämställdhet, utbildning, mänskliga rättigheter, privatsektoruveckling, landsbygdsutveckling, sysselsättning och infrastruktur.

Du kommer också att delta i praktiska förberedelser och uppföljning av enhetens och avdelningens möten, seminarier och planeringsdagar. Även informations- och kommunikationsaktiviteter kan bli aktuella.

Att praktisera på Sida innebär också goda möjligheter att delta i olika seminarier, nätverk och föreläsningar som arrangeras i myndighetens lokaler.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Högskolestudier på kandidat- eller mastersnivå med inriktning mot utvecklingsfrågor inom exempelvis nationalekonomi, statskunskap, fred och säkerhet, antropologi, samhällsplanering eller liknande.

Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.

God analytisk förmåga samt god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor i en internationell kontext, resor/vistelser i utvecklingsländer och/eller konfliktländer.

Kunskap om Afghanistan och/eller erfarenhet av arbete i Afghanistan (eller i den närliggande regionen).

Övrig information

Afghanistan är ett högprioriterat samarbetsland för Sverige och du kommer att bidra till en viktig del i Sveriges samlade ansträngningar för att stötta Afghanistans utveckling. Vi erbjuder en praktik där du har möjlighet att utifrån en feministisk utrikespolitik bidra till att skapa förutsättningar särskilt för kvinnor och barn som lever i fattigdom på landsbygden för bättre levnadsvillkor och för att åtnjuta sina mänskliga rättigheter samt aktivt delta i samhällsutvecklingen.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser