Sida – Chefekonomfunktionen

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas uppdrag är att att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I Sidas uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Praktikplatsen är placerad i chefekonomfunktionen. Chefekonomfunktionens uppdrag är att utveckla Sidas analys kring inkluderande och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, bidra till intern kunskapsuppbyggnad i utvecklingsekonomiska frågor och ge analytiskt stöd i myndighetens olika processer. I funktionen ingår ett särskilt ansvar för analys av och koordinering av Sidas arbete med ekonomisk utveckling.

Vad innebär praktiken?

Chefekonomfunktionen består av tre personer. Praktikplatsen innebär att bidra till chefekonomfunktionens arbete genom att:

– bistå i arbetet med omvärldsanalys, t ex genom att söka litteratur och sammanställa underlag, datakällor, samt bidra till chefekonomens webbsida och nyhetsbrev

– bistå i arbetet med analyser och projekt, t ex genom att söka och sammanställa statistik, ta fram presentationer, sammanfatta artiklar och underlag, sammanställa korta analyser

– bistå i arbetet med större konferenser och seminarium

– delta i chefekonomfunktionens övriga arbetsuppgifter tillsammans med kollegorna efter behov.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Samhällsvetenskaplig utbildning på universitetsnivå, gärna med nationalekonomisk inriktning och utvecklingsekonomi. God analytisk förmåga God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och och med hög kvalitet God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utredningsarbete Erfarenhet av att arbeta med och hantera statistik Erfarenhet av arbete i ett utvecklingsland Kunskaper i franska, spanska eller andra relevanta språk

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser