Sida – Enheten för Fred och Mänsklig Säkerhet

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Sidas enhet för Fred och Mänsklig Säkerhet har ansvar för att genomföra den svenska regeringens strategi för Hållbar Fred samt verksövergripande ansvar för hur frågor kopplade till mänsklig säkerhet länkas till svenskt bistånd. De biståndsinsatser som handläggs inom enheten är inriktade på mänsklig säkerhet, konfliktförebyggande/fredsbyggande och jämställdhet/könsbaserat våld/säkerhetsrådsresolution 1325. Enheten är också replipunkt från den verksövergripande hub och nätverk som arbetar  med mänsklig säkerhet. Inför hösten 2018 söker denna grupp en praktikant med särskild inriktning mot mänsklig säkerhet och med intresse för kommunikationsfrågor.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med ett konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet. Praktikanten kommer bland annat att få erfarenheter av hur arbetet med att integrera ett konfliktperspektiv genomförs inom Sida, dels tematiskt och dels inom handläggning av insatser inom Sidas anslag för Hållbar Fred. Även praktiska göromål relaterat till mötesarrangemang förutses, framför allt relaterat till ett större möte för Sidas nätverk för mänsklig säkerhet. Praktikanten kommer också att få ansvar för vissa kommunikationsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Minst C-nivå i freds- och konfliktkunskap, statsvetenskap eller motsvarande med fokus på internationella relationer och konfliktteori
– Mycket god analytisk förmåga
– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
– Bra sociala färdigheter och förmåga att arbeta parallellt med flera arbetsuppgifter

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete
– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd
– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande
– Erfarenhet från kommunikationsarbete

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser