Sida – Humanitära enheten, HUMASIEN

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Den Humanitära enheten på Sida ansvarar för att genomföra ”Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2020” och kanaliserar humanitära biståndsmedel för att möta akuta behov på grund av naturkatastrof eller konflikt. Biståndet är behovsbaserat och syftar till att rädda liv och lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Ofta gäller det omfattande insatser som inbegriper både skydd av civila samt materiellt bistånd såsom livsmedel, husrum, vatten, sanitetsanläggningar och sjukvård. Det humanitära biståndet bygger på den internationella humanitära rätten, samt de humanitära principerna. Därmed skiljer sig Sidas humanitära bistånd från utvecklingssamarbetet genom att det övergripande målet är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, inte fattigdomsbekämpning.

Vad innebär praktiken?

1. En övergripande förståelse av humanitära kriser, behov, insatser och kunskap om det humanitära systemet.
2. Sidas insatshantering av humanitära insatser.
3. Att sammanställa information inför planering, beslut och uppföljning av humanitära biståndsinsatser.
4. Analys av humanitärt bistånd på landnivå, inklusive tematiska frågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademisk grundexamen inom t ex: Utvecklingsstudier/Fred och konfikt studier/Internationella relationer/humanitär rätt.

Språkkunskaper: Goda kunskaper i engelska.

Kunskap om och intresse för humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet från arbete med bistånd i fält och/eller på huvudkontor (även som volontär eller frivillig).

Språkkunskaper: Engelska, franska, arabiska, spanska.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser