Commercial Office of Ecuador PRO ECUADOR – Communications and PR Department

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.proecuador.gob.ec

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

The Commercial Office of Ecuador in Stockholm, Sweden is one of the 32 worldwide offices of the Ecuadorian Agency for Export and Investment Promotion PRO ECUADOR. The goal of PRO ECUADOR is to promote and increase the exports of Ecuadorian products and services abroad, attract Foreign Direct Investment, provide technical assistance and services to Ecuadorian companies to export and attract investment, among others. PRO ECUADOR is part of the Ministry of Foreign Trade of Ecuador. The Commercial Office of Ecuador in Stockholm is tasked with the export and investment promotion of Ecuador to the Nordic region (Sweden, Denmark, Finland, Norway, Iceland, Latvia, Estonia, Lithuania), serving as the trade representative for commercial-related matters.

Internship assignment (work tasks)

1 – Support the Trade Commissioner of Ecuador and the Office on the development of communication strategies (both in English and Swedish languages) to promote the products and services of Ecuador to the Nordic region
2 – Develop content for the Office’s social media platforms (twitter, facebook, etc.) in Swedish and English and assist the Trade Commissioner in developing press releases
3 – Coordinate with Swedish media outlets (tv, newspapers, magazines, online outlets, etc) the delivery of press releases and content information connected to Ecuador
4 – Assist the Trade Commissioner Office with the translation of documents from Swedish to English and vice versa
5 – Assist the Office in the organization of events and coordinate with the diverse parties involved (ie hotels, restaurants, chambers of commerce, etc.)
6 – Participate at Trade Shows organized by the office and be actively involved with the Ecuadorian companies attending the event
7 – Assist the Office with research related matters regarding trade and investments

Length and start date of the internship

Fall semester 2018. One term. Full time.

Desirable skills/experience

1 – Strong communications skills. The candidate should have some experience or background in communications, and have the ability to transmit ideas in a concise form with proper spelling and grammar.
2 – Knowledge of social media platforms as well as of the main media outlets in Stockholm, Sweden. Knowledge of media outlets in other Nordic countries is a plus
3 – Be fluent in English and Swedish. Working knowledge of another Nordic language (ie. Danish, Finish, etc) or Spanish is a plus
4 – Basic knowledge of trade (exports and imports), law, customs
5 – Pro activity and ability to multi-task
6 – Professionalism and diplomacy. Candidate will be working with diplomats, authorities of the Ecuadorian government, authorities of the Swedish government, CEOs and VIPs

Merit skills /experience

Openness with foreign cultures and people Demonstrated work in furthering communications skills

Other information

The internship will provide the candidate a unique experience on how trade and foreign direct investment is conducted between countries. Working under the direct supervision of the Trade Commissioner, the candidate will learn on the day-to-day details that go in trade promotion and investment promotion activities, and learn about the trade and main products that Ecuador and the Nordic region exchange. Candidate will learn about customs regulations, tariffs, procedures to export and import, law regulations connected to incentives for investments, and how to manage and promote the image of a country in a foreign market

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser