Fair Action

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.fairaction.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Fair Action är en ideell förening som sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Vi granskar företag, driver opinionsarbete samt samarbetar med liknande organisationer i produktionsländer. Fair Action har fyra medarbetare och en ideell styrelse. Vi har vårt kontor på Södermalm i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

Fair Action är inne i en spännande process där vi håller på att utveckla vårt politiska påverkansarbete. Du kommer att få möjligheten att vara med att utforma Fair Actions strategi och handlingsplan för att få till stånd strängare krav på företag att ta hänsyn till människor och miljö. Vårt politisk påverkansarbete bedriver vi tillsamman med våra nätverkspartners och du kommer att delta på möten och seminarium som anordnas. Din huvuduppgift består av att ta fram en omvärlds- och aktörsanalys av hur frågan om svenska företags ansvar för mänskliga rättigheter behandlas inom svensk politik och på EU-nivå. Du kommer att kartlägga vilka processer som pågår inom riksdag och regering samt vilka nyckelpersoner som arbetar med frågan. Det kan till exempel handla om att ta reda på vilka riksdagsledamöter som ställt frågor till statsråden om frågan. Därutöver kommer du assistera kansliets projektledare med till exempel internationella gäster, events, ansökningar om projektfinansiering eller administrativa uppgifter.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Universitetsstudier inom relevant område, t ex statsvetenskap, samhällsvetenskap, internationella relationer eller liknande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att analysera och sammanfatta information kortfattat och tydligt
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

Meriterande kompetens/erfarenheter

Kunskap inom områdena mänskliga rättigheter och/eller företagsansvar
Erfarenhet från folkrörelsearbete, gärna en medlemsstyrd förening

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser