Forest, Climate and Livelihoods Research Network, Focali

Plats:

Göteborg

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.focali.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Focali är ett svenskt forskarnätverk med bas på Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling (tidigare Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum), vid Chalmers och Göteborgs universitet. Vårt arbete är fokuserat kring skog, hållbar utveckling, bioenergi, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning. Våra nära 60 medlemmar, forskare från flera svenska universitet och institutioner, är aktiva i forskningsprojekt över hela världen, främst i Amazonas, Afrika söder om Sahara och Syd- och Sydostasien. Focali huvudsyfte är att öka kommunikationen mellan akademin, myndigheter, privata sektorn och civilsamhället, för att bidra till en upplyst debatt och välgrundat beslutsfattande. Focali arbetar med att bemöta globala utmaningar såsom klimatförändringar, landrättigheter, genusperspektiv och fattigdom genom att bidra med relevant kunskap och forskning till Sida och andra svenska myndigheter. Focali ordnar tematiska nätverksträffar och publicerar briefs och rapporter baserade på nätverksforskarnas studier. Andra aktiviteter såsom seminarier, workshops, kommentarer i media, etc. samordnas ofta med Focalis partners, Land Rights Research Initiative (LARRI), Swedish International Agriculture Network Initative (SIANI), Agroforestry Network, Universeum, m.fl. Därigenom utgör Focali en bred kommunikationsplattform och en samlingspunkt för forskare och andra intressenter från många olika discipliner.

Vad innebär praktiken?

Focali arbetar till stor del med olika former av kommunikationsarbete, och en praktikplats hos oss erbjuder möjlighet att arbeta med många kommunikationsrelaterade uppgifter. Detta inkluderar support av våra sociala media kanaler, blogg-skrivande, uppdateringar av hemsidan och assistans vid våra spännande seminarier och events. Det finns även möjlighet för praktikanten att bidra med sin egen expertis i t.ex. ett blogginlägg. Focali arbetar nära SIANI, Swedish International Agricultural Network Initiative – ett nätverk fokuserat kring jordbruksfrågor finansierat av svenska Sida – med bas på Stockholm Environment Inistitute. Det finns därför goda möjligheter för en student att utöka sin tematiska expertis, få färsk insyn i arbetet med hållbar utveckling på flera fronter, samt utöka sitt nätverk i både Göteborg och Stockholm. Eftersom Focali har sin bas vid Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling kan det även finnas möjligheter för praktikanten att bli involverad i andra projekt inom centret när sådana behov uppstår. Under hösten 2018 är Focali med och samordnar flera stora skogsrelaterade event och konferenser. Där kommer finnas många möjligheter för en praktikant att vara delaktig på olika sätt, både i planeringsarbete och under själva eventen.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Som praktikant hos Focali bör du ha en utbildning inom ett för oss relevant ämne, såsom skog, naturresursförvaltning eller markvård, men det kan också vara intressant med huvudkunskap inom kommunikation. Oavsett studieinriktning är det viktigt att du har ett genuint intresse i klimatfrågor, hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.
Det är ett plus om du också har erfarenhet av kommunikation eller har testat att arbeta med olika media, foto, film, sociala medier.
Vi ser att du är en engagerad person som brinner för våra sakfrågor.
Du måste vara nyfiken, noggrann och inte tveka att ta egna initiativ, samt gilla att arbeta både självständigt och dynamiskt i grupp.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav (i både tal och skrift).

Meriterande kompetens/erfarenheter

Det är meriterat att vara aktiv på sociala medier, i Focalis fall gäller det främst Facebook och Twitter.
Erfarenhet av att skriva populärvetenskapliga texter såsom bloggar och liknande är också meriterande.
Att ha arbetat med hemsidor och känna till hur man laddar upp material till dem är också ett plus!

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser