Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.parliamentaryforum.org

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor är en internationell organisation som samlar parlamentariker globalt över partigränser. Forumets övergripande målsättning är att bidra till mer fredliga och utvecklade samhällen genom parlamentarisk handling mot väpnat våld och för ökad mänsklig säkerhet. Forumet är den enda globala organisationen som samlar parlamentariker med syfte att minska och förebygga väpnat våld, specifikt inriktat på små och lätta vapen.

Spridning och användning av små- och lätta vapen är ett hinder för hållbar utveckling i många länder. Väpnat våld orsakar, utöver mänskligt lidande, omfattande ekonomiska och sociala kostnader. Problemet med illegal vapenspridning blev internationellt erkänt genom inkluderingen av Mål 16 i de Globala Målen för Hållbar Utveckling, Agenda 2030.

Metodmässigt arbetar Forumet främst genom kapacitetsutveckling och policyskapande initiativ. Exempel på aktiviteter är nationella och internationella seminarier, utformande av policymaterial samt kunskapsspridning om små- och lätta vapenproblematiken. Arbetet kopplas till relevanta nationella, regionala och internationella ramverk och processer. Forumet erbjuder ett mötesforum för parlamentariker och representanter för civilsamhället, regeringsföreträdare och internationella organisationer samt ett värdefullt stöd för parlamentariker i deras arbete.

Forumet skapades 2002 av svenska, spanska och latinamerikanska parlamentariker. Organisationen har en internationell styrelse och sekretariatet är baserat i Stockholm. Antalet medlemmar är ca 230 parlamentariker från ungefär 80 länder. Sekretariatet erbjuder en praktikplats i ett litet, dynamiskt och kompetent team.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen erbjuder möjligheten att aktivt använda och utveckla tidigare kunskaper inom freds- och konfliktfrågor och dess koppling till en hållbar global utveckling. Som praktikant arbetar du nära Sekretariatets anställda. Vårt arbetsspråk är engelska och vårt team består av 5 personer, inklusive praktikant. Du som praktikant får inblick i de många olika uppgifter som utförs i arbetet för att begränsa och förebygga spridningen av små och lätta vapen. Utrymme för egna initiativ finns och uppmuntras.

Dina uppgifter på praktikplatsen inkluderar:

  • Bistå i kontakter med Forumets medlemmar och regeringar i de länder medlemsbas finns samt i relation med samarbetspartners.
  • Bereda underlag för styrelsemöten, seminarier och ansökningar samt rapportering till givare/samarbetspartners.
  • Bistå Forumets medlemmar med beredning av policy – och bakgrundsmaterial samt praktiska behov i samband med Forumets aktiviteter och i de sammanhang Forumet representeras.
  • Representera Forumet i relevanta sammanhang.
  • Bistå i övriga arbetsuppgifter när så erfordras.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier i statsvetenskap, juridik, internationella relationer, internationell ekonomi och/ eller freds, konflikt eller utvecklingsfrågor. Kunskaper i och intresse för internationell säkerhetspolitik. Erfarenheter, kunskaper och intresse för påverkansarbete, kommunikation och/eller opinionsbildning, särskilt via sociala media, uppskattas.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Kunskaper i språk utöver engelska – särskilt franska, arabiska eller portugisiska.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser