Right Livelihood Award Stiftelsen

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.rightlivelihoodaward.org/

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Right Livelihood-priset, även kallat det ”Alternativa Nobelpriset”, grundades 1980 för att hedra och stötta modiga människor och organisationer som på ett visionärt och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem. Utöver den årliga prisutdelningen stöttar Right Livelihood-stiftelsen alla sina pristagare, särskilt de som på olika sätt hotas för sina viktiga insatser. Pristagarna gör stora insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och fred. Denis Mukwege, Daniel Ellsberg, Astrid Lindgren och Edward Snowden är några av de totalt 170 modiga förändringsaktörer från 69 olika länder som hittills tilldelats priset.

Förutom att ge finansiellt stöd, hjälper stiftelsen till att göra pristagarnas röster hörda i Sverige och i världen. Stiftelsen arbetar även med utbildning och informationsspridning om pristagarnas arbete, med syftet att inspirera andra till att bidra till förändring.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att bidra till olika projekt som syftar till att utbilda allmänheten (inklusive gymnasie- och universitetsstudenter) i olika nätverk om pristagarna och deras arbeten. Syftet är att inspirera  människor till att aktivt bidra till en hållbar, rättvis och fredlig värld. Hen kommer att spela en central roll i planering och genomförande av den vecka då årets nya pristagare kommer till Stockholm för att ta emot sitt pris. Runt prisutdelningen arrangeras också ett program med intressanta  möten med  civil samhälle, ministrar,  journalister m fl i både Stockholm, Berlin och Genève. Praktikanten kommer även att bistå med att utveckla pristagarnas nätverk. Hen kommer också att vara central i arbetet  kring  övriga evenemang i samband med besök av tidigare pristagare i Stockholm, liksom för att stärka prisets ställning i Sverige.

Utöver detta kommer praktikanten att bistå i det löpande administrativa arbetet.

Vissa resor kan bli aktuella.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vi ser gärna att du som söker
– har intresse för frågorna som våra pristagare jobbar med;
– är initiativrik och kan bidra till utvecklingen av projekt;
– är social  med en kommunikativ förmåga för att kunna representera oss i möten, seminarier och liknande situationer;
– har erfarenhet av att arrangera evenemang;
– har mycket goda kunskaper i engelska och svenska; och
– har erfarenhet av IT och databaser, gärna Filemaker

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av arbete med utbildning och ungdomar
– Erfarenheter från planering och genomförande av olika typer av möten
– Andra språkkunskaper, särskilt tyska, spanska, franska och/eller portugisiska

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser