Sida – Sida Partnership Forum (Härnösand)

Plats:

Härnösand

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är Sidas utbildningscenter och en mötesplats där svenska aktörer som är verksamma inom utvecklingssamarbetet kan träffas för att nätverka, byta erfarenheter och öka samsynen i aktuella frågor. SPF anordnar kurser om metoder och tematiska frågor inom utvecklingssamarbetet för myndigheter, organisationer i civila samhället och näringslivet, men ansvarar också för ett flertal förberedande kurser för yngre personer som är intresserade av utvecklingsfrågor och som vill komma vidare inom utvecklingssamarbetet, t.ex. Minor Field Studies (MFS) och det internationella praktikantprogrammet.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten bidrar till planering, genomförande och utvärdering av utbildningsverksamheten. Under praktiken arbetar du i huvudsak med de programansvariga och kommunikatören på SPF.

Huvudsakliga uppgifter:
• Bistå i planering, administrering och genomförande av kurser.
• Bistå SPF:s kommunikatör i planering, utveckling och genomförande av den digitala kommunikationen.
• Bistå SPF:s programansvariga med insatshantering.
• Bistå SPF:s programansvariga/programadministratörer med övergripande verksamhet.

Du kommer att få goda möjligheter att delta i kurser som anordnas av SPF samt att skaffa dig mycket kunskap om Sidas verksamhet och system.

Dessutom har du världens tillfälle att knyta kontakter med många inom branschen som kommer på kurserna, både internt på Sida och externt med deltagande aktörer och resurspersoner.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
• Du har engagerat dig i en kår eller har annan kommunikationserfarenhet.
• Du har använt sociala medier i något mer formellt sammanhang.
• Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.
• Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
• Du har god kunskap av Officepaketet.
• Du är en god administratör.
• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Vi ser helst att dina studier är kopplade till utvecklingsfrågor och/eller kommunikation, gärna med inriktning mot miljö/klimat eller jämställdhet.
• Du har pedagogisk erfarenhet.
• Du har erfarenhet av att verka eller ha bott  i ett låg- eller medelinkomstland.
• Du har erfarenhet av Sidafinansierade resursbasprogram (MFS, Praktikantprogrammet etc).

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser