Svenska Burmakommittén

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.burmakommitten.org

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Svenska Burmakommitténs projekt i Burma stödjer aktivister som på olika sätt kämpar för fred och demokratisering. I Sverige arbetar vi med att förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Vårt fokus ligger på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle. Burmakommitténs verksamhet vilar på två ben: direkt stöd till gräsrotsaktivister runtom i Burma och informationsarbete i Sverige. Vi vill att internationell verksamhet i Burma ska bidra till demokratisering och en förbättrad människorättssituation.

Svenska Burmakommittén grundades som en solidaritetsorganisation år 2000, bland annat till stöd för de tusentals samvetsfångar som då satt frihetsberövade i Burma. Tack vare vårt långvariga engagemang har vi god kännedom om utvecklingen i Burma och förtroendefulla relationer med de demokratiaktivister och gräsrotsföreningar vi samarbetar med.

Burmakommittén är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation. Vår verksamhet genomförs med hjälp av projektanslag och bidrag från organisationer och medlemmar.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på Svenska Burmakommitténs huvudkontor i Stockholm blir du en del ett litet dynamiskt arbetslag vilket ställer stora krav på både på flexibilitet och anspråkslöshet. Vi är en välkänd organisation i Burmasammanhang och har höga krav på saklighet och noggrannhet.

Då vi är ett litet kontor kommer praktikanten få möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter. Huvudsakligen består prakikantens arbete av att stödja Burmakommitténs informations- och kommunikationsarbete. Analys och omvärldsbevakning liksom kontakt med partnerorganisationer, media, medlemmar och andra målgrupper är naturliga inslag i arbetet. Kommunikation via hemsida e-post och sociala medier är också en viktig del av vårt informationsarbete.

Praktikanten kommer även att arbeta en del med vårt andra verksamhetsben som utgörs av stöd till människorätts- och demokratiförsvarare inom det burmesiska civilsamhället. Till arbetsuppgifterna hör bland annat rapportering, uppföljning och handläggning.

Utöver ovan nämnda arbetsuppgifter ingår även arbete med att arrangera seminarier och ta emot inbjudna gäster från Burma i samband med möten med allmänhet och beslutsfattare i Sverige.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Universitets- eller högskoleutbildning inom statskunskap, internationella relationer, freds- och konfliktkunskap eller liknande.

God förmåga att ta in och analysera stora mängder information.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

God förmåga att presentera information på ett sakligt, nyanserat och intresseväckande sätt.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Tidigare erfarenhet av att arbeta med analys eller rapportering.

Tigare erfarenhet av att arbeta med kommunikation.

Kunskap om Burma.

Kunskaper i något av språken som talas i Burma.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser